Připravované nostalgické akce

Brno – město uprostřed Evropy 2024

termín: sobota 15. a neděle 16. června 2024

Bezdružické parní léto 2024

termín: sobota 3. a neděle 4. srpna 2024

Prezentace zabezpečovací techniky

Muzejní víkend v Turnovském depu

termín: sobota 15. a neděle 16. června 2024

Přihlášení

Razítka

152.jpg

Ediční činnost

2015-10_Pohlednice_314-303.jpg

Nákupní košík

 x 

košík je prázdný

Také nás najdete


Vážení přátelé železnice
vítáme Vás na stránkách spolku
Chornický železniční klub, z. s.
Doufáme, že se Vám zde bude líbit a najdete vše,
co jste chtěli vědět o nás a akcích pořádaných pro Vás.


 

Pořádáte železniční akci?
Možná by se na ní hodil i náš stánek s prezentací
zabezpečovací techniky.

Neváhejte a napište nám.
Rádi přijedeme také k Vám.

Děkujeme všem,
kteří podpořili náš projekt
„Pomozte nám zachránit mizející železniční historii“

Aktivity spolku můžete též sledovat
prostřednictvím sociálních sítí

Aktuálně

Kniha „Toulky nejen železniční minulostí“

V prvním květnovém týdnu vyšla nová publikace z pera Josefa Schröttera s názvem „Toulky nejen železniční minulostí“. Poutavé texty jsou provázeny stovkami nádherných ilustrací akademického malíře Jiřího Boudy, jenž by se právě 5. května 2024 dožil 90 let. Publikace tak vzdává hold tomuto jedinečnému výtvarníkovi, který velkou část své umělecké práce zasvětil právě železnici. Josef Schrötter a Jiří Bouda byli dlouholetí přátelé a z jejich spolupráce vzniklo několik kalendářů a také kniha „Pozor, přijíždí vlak“ o zabezpečení a řízení dopravy. V knize „Toulky nejen železniční minulostí“ naleznete řadu zajímavostí a pohledů do historie nejen železnice, ale i městské hromadné dopravy, k níž patřila doprava koňmi, parními tramvajemi, tramvajemi na různé alternativní pohony, elektrickými tramvajemi, trolejbusy a metrem. Nechybí ani popis dopravy na horských tratích. Kniha je k dostání u všech knihkupců a na e-shopu www.albatrosmedia.cz. Náš spolek ji vřele doporučuje všem zájemcům o železniční dopravu.

 

 

Článek v časopise Dráha 5/2024

Ve čtvrtek 16. května 2024 vyšlo páté letošní číslo časopisu Dráha, ve kterém čtenáři naleznou třetí, závěrečný díl článku o stavědlových přístrojích vzor 5007. Tento počin, připravený ve spolupráci s několika odborníky z oboru železniční zabezpečovací techniky i pamětníky, vznikl především jako připomenutí 115. výročí zavedení tohoto typu přístroje do provozu. Květnová část článku mapuje technický vývoj tohoto zařízení v posledních sto letech provozu na našich železnicích. Popisuje tři druhy dodatečně vyvinutých stavěcích pák, vznik a provozní nasazení samočinných závěrů výměn, pákových zámků a další inovace i změny, které si vyžádal nejen pokrok v technice, ale i historické události dvacátého století. Opomenut není ani popis vývoje výroby těchto zařízení od konce druhé světové války až do jejího ukončení. Jako bonus je připojen přehled počtů jednotlivých druhů přístrojů provozovaných v současnosti na železniční síti Správy železnic. Časopis je možné zakoupit v modelářských prodejnách, obchodech specializujících se na železniční literaturu a ČD-centrech velkých železničních stanic.

 

 

Muzejní noc v polských Skierniewicích

Letošní sezonu našeho mobilního stánku s prezentací železničního zabezpečovacího zařízení jsme zahájili poměrně brzy, ovšem poněkud netradičně. Stalo se tak díky dvěma neveřejným akcím objednaných Správou železnic. První akce určená veřejnosti se tak stejně jako v roce 2023 uskuteční u našich kolegů z Polského sdružení příznivců železnic – Výtopna Skierniewice (Polskie Stowarzyszenie Miłośników Kolei – Parowozownia Skierniewice, PSMK), a to konkrétně v sobotu 11. května 2024 v rámci jimi pořádané muzejní noci. S sebou přivezeme maketu vjezdového návěstidla a ovládací a indikační desku stanice Boskovice. Prezentaci doplní výstražník AŽD 71, který jsme loni darovali do sbírek muzejní expozice zabezpečovací techniky PSMK. I letos jsme pro naše polské kolegy připravili drobnou pozornost a doufáme, že je potěší. Po zkušenostech z roku 2023, a také vzhledem k podobnosti naší a polské návěstní soustavy, se již neobáváme ani komplikací, které by mohla způsobit jazyková bariéra. Na muzejní noc ve Skierniewicích zveme proto srdečně i všechny zájemce z České republiky.

 

 


Kdo jsme

K založení Chornického železničního klubu (CHŽK) významně přispěly politické a ekonomické změny, probíhající v naší zemi v polovině devadesátých let dvacátého století. Transformace našich železnic, útlum provozu na regionálních tratích, reorganizace Českých drah v kombinaci s blížícími se výročími zahájení provozu na místní dráze ze Skalice nad Svitavou do Velkých Opatovic (1998) a na tratích bývalé Moravské západní dráhy (1999) přiměly příznivce železnice z řad zaměstnanců stanice Chornice a stanic přiděleného obvodu k založení Chornického železničního klubu. Došlo k tomu na ustavující schůzi konané 23. března 1998 v restauraci „U depa“ v Chornicích. Klub byl zaregistrován 16. dubna 1998 a veřejnosti se poprvé představil 16. května téhož roku uspořádáním oslav devadesátého výročí zahájení provozu na železniční trati ze Skalice nad Svitavou do Velkých Opatovic. Následovaly další úspěšné nostalgické akce a počet členů CHŽK se rozrostl i o další zájemce, včetně těch, kteří nejsou zaměstnáni na železnici, ale mají k ní vřelý vztah. Po roce 2000 jsme začali spolupracovat s jinými subjekty pořádajícími jízdy zvláštních vlaků. Většina pořadatelů těchto akcí měla především zájem o nasazení našeho personálu v dobových stejnokrojích na svých vlacích. Pro členy tohoto personálu jsme v roce 2005 zřídili Volné sdružení příznivců historie železnice (VSPHŽ), které vystupovalo až do 31. prosince 2014, kdy bylo začleněno zpět do CHŽK, samostatně. Od 1. ledna 2015 byl z důvodů přizpůsobení nové legislativě CHŽK změněn na spolek a jeho název upraven na Chornický železniční klub, z. s.

Účelem našeho klubu je podpora a propagace železniční dopravy v České republice, dokumentační a publikační činnost na poli železniční historie a záchrana železničních technických památek. Hlavním předmětem naší činnosti je organizování jízd zvláštních vlaků, různých historických akcí a výstav. S pořádáním podobných akcí vypomáháme i jiným organizacím a spřáteleným spolkům. Ve spolupráci s kluby vojenské historie jsme schopni navodit atmosféru Rakousko-uherské monarchie, první Československé republiky, i nepříliš radostných let druhé světové války nebo dob budování socialistického Československa. Další naší činností je zajišťování příležitostných a pamětních razítek, která nejen navrhujeme, ale ve spolupráci se zavedeným výrobcem i dodáváme. Již od poloviny devadesátých let dvacátého století shromažďujeme pro připravovanou muzejní expozici prvky historických železničních zabezpečovacích zařízení, další předměty a artefakty. Zpřístupnění našich sbírek veřejnosti však prozatím není možné z důvodu absence vhodných prostor.

Spřátelené spolky naleznete v sekci PARTNEŘI stručnou prezentaci námi používaných uniforem v sekci STEJNOKROJE. Výsledky naší činnosti v uplynulých letech si můžete prohlédnout v sekci AKCE, naše plánované akce pak v podsekci PŘIPRAVUJEME. Naší snahou je, aby pamětní razítka zhotovená jednorázově pro oslavy různých výročí sloužila dál a byla zájemcům k dispozici například v osobních pokladnách železničních stanic. Přehled již vydaných razítek a míst, na nichž jsou k dispozici veřejnosti, je v sekci PAMĚTNÍ RAZÍTKA. Zájemci o publikace, pohlednice a další propagační předměty naleznou vše potřebné v sekci EDIČNÍ ČINNOST. V případě že pořádáte kulturní akci a domníváte se, že by do jejího programu skvěle zapadl náš stánek s prezentací železničních zabezpečovacích zařízení, navštivte sekci PREZENTACE ZABEZPEČOVACÍ TECHNIKY, kde naleznete všechny potřebné informace. Pokud se nás rozhodnete oslovit, pak navštivte sekci KONTAKT.

Nejčastěji hledáte:

> Vlakový personál

> Pamětní razítka

> Prezentace zabezpečovací techniky

 

Zaměření:

Podpora a propagace železniční dopravy v České republice, dokumentační a publikační činnost na poli železniční historie a záchrana železničních technických památek.

 

Činnost:

> organizování jízd zvláštních vlaků

> zajišťování personálu v dobových uniformách na zvláštních vlacích v rámci vlastních akcí, případně na akcích pořádaných jinými organizacemi

> zajišťování mobilní prezentace železničních zabezpečovacích zařízení v rámci vlastních akcí, případně na akcích pořádaných jinými organizacemi

> tvorba návrhů pamětních razítek pro vlastní akce, případně pro akce pořádané jinými organizacemi

> pořádání a spolupořádání výstav se železniční tématikou

> publikační a ediční činnost

> příprava muzejní expozice železniční zabezpečovací techniky

> spolupráce s jinými podobně zaměřenými subjekty na národní i mezinárodní úrovni.

 

Založeno: 23. března 1998
Počet členů: 42
Čestní členové: 6

Výbor spolku:

Předseda: Dušan Stolarik
Místopředseda: Ludmila Petrželová
Jednatel: Marek Říha

 

Technická sekce:

Pokladník: Jan Čiháček
Účetní: František Mikeš
Grafik: Luboš Brant
Webmaster: Martin Vodák, Jiří Petržela