Připravované nostalgické akce

Brno – město uprostřed Evropy 2024

termín: sobota 15. a neděle 16. června 2024

Bezdružické parní léto 2024

termín: sobota 3. a neděle 4. srpna 2024

Prezentace zabezpečovací techniky

Muzejní víkend v Turnovském depu

termín: sobota 15. a neděle 16. června 2024

Přihlášení

Razítka

033.jpg

Ediční činnost

2015-06_Pohlednice_475.101.jpg

Nákupní košík

 x 

košík je prázdný

Také nás najdete

Publikační činnost

Od roku 2013 publikujeme odborné články s tématikou historie sdělovací a zabezpečovací techniky nebo vývoje návěštění na železnici. Cílem publikační činnosti je především osvěta a propagace tohoto specifického oboru techniky. Na této stránce vám přinášíme přehled článků, které již vyšly v časopisu Dráha.

 

 

Zelená legenda 3

Časopis Dráha 5/2024

Téměř každý příznivec železnice i zaměstnanec řízeni provozu se s nimi setkal. Někteří dokonce neodolali a pořídili si některý z vyřazených kusů do svých soukromých sbírek. Stavědlové přístroje vzor 5007 slouží na našich železnicích již 115 let. Přestože základy technologie, která je u nich využita, byly položeny v devatenáctém století, jsou stále hodnoceny jako velmi spolehlivá zařízení. Požadavky na současnou zabezpečovací techniku jsou však již o několik řádů výše, a proto toto legendární zařízení v posledních 60 letech pomalu, ale jistě mizí z naší železniční sítě. Třetí díl článku věnovaného zařízením tohoto vzoru popisuje tři druhy dodatečně vyvinutých stavěcích pák, vznik a provozní nasazení samočinných závěrů výměn, pákových zámků a další inovace i změny, které si vyžádal nejen pokrok v technice, ale i historické události dvacátého století. Opomenut není ani popis vývoje výroby těchto zařízení od konce druhé světové války až do jejího ukončení. Stejně jako v případě prvního dílu, v němž byla zveřejněna velmi zajímavá fotografie přístroje německé firmy Schnabel & Henning na stavědle v pražských Vršovicích, a druhého dílu obsahujícího unikátní snímek trojpolohové souhlasové kladky vzor 5016, je i ve třetím díle jeden exkluzivní bonus. Jedná se o přehled počtů jednotlivých druhů přístrojů provozovaných v současnosti na železniční síti Správy železnic.

Zelená legenda 2

Časopis Dráha 4/2024

Téměř každý příznivec železnice i zaměstnanec řízeni provozu se s nimi setkal. Někteří dokonce neodolali a pořídili si některý z vyřazených kusů do svých soukromých sbírek. Stavědlové přístroje vzor 5007 slouží na našich železnicích již 115 let. Přestože základy technologie, která je u nich využita, byly položeny v devatenáctém století, jsou stále hodnoceny jako velmi spolehlivá zařízení. Požadavky na současnou zabezpečovací techniku jsou však již o několik řádů výše, a proto toto legendární zařízení v posledních 60 letech pomalu, ale jistě mizí z naší železniční sítě. Druhý díl článku věnovaného zařízením tohoto vzoru obsahuje technický popis přístroje a jednotlivých typů stavěcích pák a zámků k zajištění stálých i přechodných závislostí. Čtenáři se dozví, jak probíhalo zavádění nového zařízení do provozu, jak se změnil postup jeho obsluhy nebo jaké úpravy si vynutilo zavedení světelných návěstidel na ČSD. Jako bonus je připojené též krátké pojednání o tom, jak se v době první československé republiky budovala zabezpečovací zařízení. Stejně jako v případě prvního dílu, v němž byla zveřejněna velmi zajímavá fotografie přístroje německé firmy Schnabel & Henning na stavědle v pražských Vršovicích, je i ve druhém díle jeden velmi zajímavý snímek. Zachycuje zařízení, které se již 30 let na našich železnicích nevyskytuje a podle názoru některých odborníků se minimálně na území bývalého Československa nezachovalo ani v žádné muzejní sbírce.

Zelená legenda 1

Časopis Dráha 3/2024

Téměř každý příznivec železnice i zaměstnanec řízeni provozu se s ním setkal. Někteří dokonce neodolali a pořídili si některý z vyřazených kusů do svých soukromých sbírek. Stavědlové přístroje vzor 5007 slouží na našich železnicích již 115 let. Přestože základy technologie, která je u nich využita, byly položeny v devatenáctém století, jsou stále hodnoceny jako velmi spolehlivá zařízení. Požadavky na současnou zabezpečovací techniku jsou však již o několik řádů výše, a proto toto legendární zařízení v posledních 60 letech pomalu, ale jistě mizí z naší železniční sítě. V prvním díle článku věnovanému přístrojům tohoto vzoru se čtenáři seznámí se vznikem a vývoj oboru železniční zabezpečovací techniky ve druhé polovině devatenáctého století. Dozví se o jednotlivých typech přístrojů dodávaných tehdejšími nejznámějšími výrobci včetně některých ojedinělých i zahraničních zařízení. V závěru prvního dílu článku pak naleznou informaci o způsobu zavedení nového jednotného vzoru přístroje i o důvodech, které k tomuto kroku vedly.

Již ne kam, ale kolik

Časopis Dráha 1/2023

Vývoj navěstění a návěstidel na našich železnicích má velmi zajímavou více než 180 let trvající historii. Zrcadlí se v něm nejen postupné zdokonalování provozních zvyklostí uplatňovaných při řízení železničního provozu nebo rozvoj techniky, ale i zásadní dějinné zvraty, které prožily generace našich předků. I velmi stručný popis výše uvedené problematiky přesáhl svým rozsahem prostor standardního článku, a musel být proto rozdělen do dvou částí. Druhý díl vycházející v lednu 2023 seznamuje čtenáře s historií návěstění a návěstidel od konce druhé světové války až do současnosti. Druhá část článku tak přináší popis úprav zařízení německého vzoru vybudovaných v době okupace, poválečné experimenty se světelnými návěstidly, přizpůsobování našich železnic sovětským i druhý zásadní zlom v našem železničním návěštění, a sice zavedení rychlostní návěstní soustavy v srpnu 1962. Aby byl popis dané problematiky kompletní, je uveden i následný vývoj technických prostředků a legislativy až do současnosti a jako bonus je připojena informace o nejnovějších typech návěstidel, jejichž zkušební provoz probíhá od léta loňského roku.

Od praporců k ramenům

Časopis Dráha 12/2022

Vývoj navěstění a návěstidel na našich železnicích má velmi zajímavou více než 180 let trvající historii. Zrcadlí se v něm nejen postupné zdokonalování provozních zvyklostí uplatňovaných při řízení železničního provozu nebo rozvoj techniky, ale i zásadní dějinné zvraty, které prožily generace našich předků. I velmi stručný popis výše uvedené problematiky přesáhl svým rozsahem prostor standardního článku, a musel být proto rozdělen do dvou částí. První díl vycházející v prosinci 2022 seznamuje čtenáře s historií návěstění a návěstidel od zahájení provozu na naší první parostrojní železnici v roce 1839 do konce druhé světové války. Vývoj tohoto specifického oboru je tak popsán od počátečních velmi primitivních návěstních prostředků přes první nepřenosná návěstidla a zlatý věk mechanických návěstidel až po mnohdy velmi zajímavé experimenty s moderními světelnými návěstidly. Není opomenut ani první zásadní zlom v našem železničním návěštění, a sice změna návěstní stupnice provedená v době německé okupace.

Pozor vlak

Časopis Dráha 12/2021

2018 04Na jaře 1971 byl na železničním přejezdu ležícím v kilometru 27,704 mezi stanicemi Valašské Meziříčí a Jablůnka aktivován prototyp nového přejezdového zabezpečovacího zařízení AŽD 71. Začal se tak psát dnes již půl století trvající příběh jednoho velmi úspěšného, univerzálního a spolehlivého zařízení, které se těší velké oblibě u udržujících zaměstnanců. Přestože vrcholu své slávy dosáhlo v roce 2005 a posledních 15 let se již jeho počty snižují, je stále provozováno na 1180 přejezdech naší železniční sítě. Stejně jako všechna ostatní přejezdová zabezpečovací zařízení má i typ AŽD 71 velký počet příznivců, mezi nimiž je však rozšířeno mnoho polopravd, omylů a mýtů. Z tohoto důvodu pojednává článek nejen o jubilujícím zařízení, ale popisující celý historický vývoj samočinných systémů určených pro zabezpečení železničních přejezdů. Jeho cílem je vyvrátit léta tradované bludy a přinést odpovědi na nejčastější otázky.

Založeno: 23. března 1998
Počet členů: 42
Čestní členové: 6

Výbor spolku:

Předseda: Dušan Stolarik
Místopředseda: Ludmila Petrželová
Jednatel: Marek Říha

 

Technická sekce:

Pokladník: Jan Čiháček
Účetní: František Mikeš
Grafik: Luboš Brant
Webmaster: Martin Vodák, Jiří Petržela