Připravujeme

Přihlášení

Razítka

123.jpg

Ediční činnost

2015-03_Pohlednice_423.009.jpg

Nákupní košík

 x 

košík je prázdný

Také nás najdete

Publikační činnost

Od roku 2013 publikujeme odborné články s tématikou historie sdělovací a zabezpečovací techniky nebo vývoje návěštění na železnici. Cílem publikační činnosti je především osvěta a propagace tohoto specifického oboru techniky. Na této stránce vám přinášíme přehled článků, které již vyšly v časopisu Dráha.

 

 

Výstražníky sovětského typu mizí z našich tratí

Časopis Dráha 12/2013

2013 012013 02Svou premiéru si odbyly v prosinci 1953 na trati mezi stanicemi Velim a Pečky. Během následujících dvaceti let jimi bylo na území tehdejšího Československa vybaveno přes 2000 přejezdů. Po šedesáti letech zbývají původní výstražníky sovětského vzoru na posledních pěti přejezdech. Doba, kdy z naší železniční sítě zmizí poslední "parohy", se tak nezadržitelně blíží.

 

 

 

 

 

 

Světové prvenství přerovského nádraží

Časopis Dráha 08/2014

2014 012014 02Před 120 lety, 17. září 1894, proběhla ve stanici Přerov aktivace prvního elektrodynamického zabezpečovacího zařízení. Tento systém měl ve srovnání se staršími mechanickými a elektromechanickými zařízeními nevídané výhody. Kromě odstranění fyzické námahy, rychlejší obsluhy, možnosti ovládání většího počtu prvků a zjednodušení mechanického registru přístrojů i konstrukce vlastních stavědel se jednalo především o zásadní zvýšení bezpečnosti. I přes popsané přednosti se na našich železnicích nerozšířil, a to především z důvodu nutnosti trvalého napájení elektrickým proudem i vyšší pořizovací ceny. Po druhé světové válce, kdy se konečně zdálo, že započne jeho masivní budování, jej překonal nový systém reléový.

 

 

Na počátku byl "Ericsson"

Časopis Dráha 03/2015

2015 012015 02V letošním roce uplynulo již 40 let od zahájení sériové výroby reléových zabezpečovacích zařízení AŽD 71. Cesta k tomuto typu, který se v následujících letech masivně rozšířil po celé naší železniční síti, ale nebyla vůbec jednoduchá a jeho vývoj trval deset let. Na samém počátku historie těchto zařízení byl však výrobek švédské firmy L. M. Ericsson, aktivovaný v roce 1950 ve stanici Chrast u Chrudimi. Ještě před vyhodnocením jeho zkušebního provozu dostala z politických důvodů přednost zařízení dodávaná z tehdejšího SSSR a následně vyráběná v československé licenci. Právě u nich je počátek pozdějšího nejmodernějšího a nejúspěšnějšího typu AŽD 71.

 

 

Známý vynález neznámého muže

Časopis Dráha 06/2016

2016 012016 02V roce 1891, tedy před 125 lety, byl patentován elektromechanický řídicí přístroj systému Rank. Zatímco toto zařízení je mezi zaměstnanci železnice i jejími příznivci velmi známé, o jeho vynálezci se většinou vůbec neví. Dokonce i část odborné veřejnosti netuší, že dodnes běžně používané označení přístroje bylo původně příjmení osoby, jejíž podoba zůstávala dlouho utajena. Členům našeho spolku se za pomoci několika odborníků podařilo vypátrat v Rakousku potomka Georga Ranka. Oslovili jsem jej a požádali o pomoc při přípravě článku o jeho předkovi. Výsledkem jednání byla naše návštěva u pana dvorního rady, který nás nechal nahlédnout do rodinného archivu. Kromě zevrubného popisu vývoje a funkce řídícího přístroje přinášíme ve článku k tomuto významnému výročí i životopis a podobiznu jeho vynálezce.

 

 

První a poslední

Časopis Dráha 10/2016

2016 032016 04V padesátých letech dvacátého století dosáhly výkony parní trakce na našich železnicích vrcholu, po němž však již následoval postupný nezadržitelný ústup ze slávy vyvolaný nasazením modernějších trakcí. Rychlý technický rozvoj tak mimo jiné znamenal nezahájení sériové výroby lokomotivy řady 464.2, považované odborníky za nejmodernější konstrukci československé parní lokomotivy. Stejný osud postihl i velmi pokrokovou konstrukci nového typu čtyřznakového mechanického návěstidla vzoru 5272. Zařízení, vyrobené pouze v jediném prototypovém exempláři, se během zkušebního provozu velmi osvědčilo. Jeho sériová výroba však nebyla z důvodu rychlého nástupu světelných návěstidel nikdy zahájena.

 

 

Odjezd!

Časopis Dráha 05/2017

2017 012017 02Během téměř dvou století existence našich železnic došlo k převratnému rozvoji techniky i zásadním dějinným zvratům. Tyto dva faktory se spolu s mnoha dalšími okolnostmi výrazně podepsaly i na způsobu řízení železničního provozu. Zatímco některé zásady, stanovené na samém počátku provozování tohoto druhu dopravy, zmizely v propadlišti dějin, jiné kupodivu stále platí. Pravděpodobně největší stálicí je pravidlo, že ze stanice obsazené výpravčím nesmí odjet žádný vlak bez řádné výpravy. Za tu se považuje i výprava vlaku provedená prostřednictvím hlavního návěstidla. Kromě tohoto způsobu uvádějí předpisy další možnosti výpravy vlaku. V mimořádných případech ji lze provést například telekomunikačním zařízením, popřípadě písemným nebo ústním rozkazem. Nejznámějším způsobem je však výprava návěstí Odjezd dávaná pomocí výpravky. Tato návěstní pomůcka však nedoprovází železnici od jejich počátků. Od jejího zavedení do provozu uplynulo letos teprve 85 let.

 

 

Založeno: 23. března 1998
Počet členů: 43
Čestní členové: 6

Výbor spolku:

Předseda: Dušan Stolarik
Místopředseda: Ludmila Petrželová
Jednatel: Marek Říha

 

Technická sekce:

Pokladník: Jan Čiháček
Účetní: František Mikeš
Grafik: Luboš Brant
Webmaster: Martin Vodák, Jiří Petržela