Připravujeme

Mikulášská jízda Chornického železničního klubu 2019

termín: neděle 24. listopadu 2019

Párou Blanenskými tunely

termín: sobota 14. prosince 2019

Přihlášení

Razítka

113.jpg

Ediční činnost

2015-10_Pohlednice_314-303.jpg

Nákupní košík

 x 

košík je prázdný

Muzejní expozice železniční sdělovací a zabezpečovací techniky

Uvod Muzeum2Dlouhodobým cílem našeho spolku je vybudování muzejní expozice železniční zabezpečovací techniky, v níž by byly vhodnými exponáty zastoupeny všechny epochy vývoje tohoto specifického oboru. Již od poloviny devadesátých let dvacátého století proto shromažďujeme vhodná zařízení, další předměty a artefakty. Výběr jednotlivých prvků není snadný především z důvodu jejich značné rozmanitosti a poměrně dlouhému vývoji tohoto oboru. Naším nejstarším exponátem je tak telegrafní stanice systému Morse z roku 1887, nejmladším pak ovládací a indikační pult reléového zabezpečovacího zařízení AŽD-71 s číslicovou volbou ze stanice Uhersko, vyrobený v roce 1996. V roce 2009 jsme se rozhodli změnit strategii a namísto shromažďování jednotlivých prvků se zaměřujeme na záchranu celých funkčních celků. Domníváme se totiž, že tímto způsobem prezentovaná a zároveň plně funkční zařízení budou pro návštěvníky naší expozice atraktivnější. V současné době máme tímto způsobem sestaveno elektromechanické zabezpečovací zařízení, získali jsme kompletní staniční reléové zabezpečovací zařízení ze stanice Vlárský průsmyk nebo přejezdová zabezpečovací zařízení vzor SSSR a VÚD. Přípravou expozice se zabývá muzejní rada spolku, které jsou velmi nápomocni odborníci na vedoucích postech správce železniční infrastruktury i řadoví zaměstnanci údržby. Zamýšlené muzeum by mělo v budoucnu sídlit na území Jihomoravského kraje a nebylo by tak konkurencí pro již existující expozici, umístěnou v areálu podniku Signalmont Hradec Králové. S přípravou koncepce našeho muzea nám totiž významně pomohli i někteří z těch, kteří stáli u zrodu hradecké expozice. Obě instituce by se tak v budoucnu mohly vzájemně doplňovat. Zpřístupnění našich sbírek veřejnosti není prozatím možné z důvodu absence vhodných prostor. Snažíme se sice najít vyhovující objekt, ale vzhledem ke skutečnosti, že mnohé plánované exponáty dosud nevlastníme a nemáme jistotu, zda je získáme, není v současné době tato otázka aktuální. Daleko víc nás tak trápí skutečnost, že již odkoupená zařízení skladujeme v několika pronajatých objektech na různých místech. Vzdálenost mezi těmito depozitáři a jejich parametry nám poněkud komplikují činnost a nutí nás ve většině případů skladovat exponáty v rozloženém stavu. Nejvíc nás však mrzí, že nemůžeme vyhovět četným žádostem železničních historiků, modelářů, studentů odborných škol zaměřených na železniční dopravu a zabezpečovací techniku i příznivcům železnice. Tito lidé mají velký zájem si zařízení, z nichž již mnohá nejsou již na síti SŽDC v provozu, prohlédnout, změřit či zdokumentovat. Z tohoto důvodu se v současné době intenzivně snažíme získat vhodné skladovací prostory pro jediný depozitář, který by umožnil soustředit všechny získané exponáty na jednom místě a v sestaveném stavu. Mohli bychom tak nejen uspokojit výše zmíněné zájemce, ale v případě příznivé situace příležitostně zpřístupnit naše sbírky i pro veřejnost podobným způsobem, jak to činí například Národní technické muzeum ve svém chomutovském depozitáři.

V oboru železniční sdělovací a zabezpečovací techniky i vývoji návěštění nebo řízení provozu na našich železnicích se náš spolek snaží vyvíjet osvětovou, popularizační a propagační činnost. Na děti a mládež je zaměřen náš mobilní stánek s prezentací reléových zabezpečovacích zařízení. Jeho návštěvníci si mohou sami vyzkoušet práci výpravčího ve dvou železničních stanicích a na odbočce, nacházející se na trati těmito stanicemi. Pro historiky, odborníky z oboru, příznivce železnice i laickou veřejnost jsou určeny články zabývající se výše uvedenými tématy, které zveřejňujeme v časopisu Dráha.

V této části našich stránek, kterou teprve připravujeme, bychom rádi prezentovali projekt budoucího muzea. Do doby než bude dokončen zde uvádíme seznam nejdůležitějších získaných exponátů.

 

Mechanická a elektromechanická zabezpečovací zařízení:

Ústřední zámek (Skalice nad Svitavou, článek připravujeme)
Tabule pro zavěšování hlavních klíčů (Boskovice)
Mechanické ústřední stavědlo (Boskovice)
Mechanický ústřední přístroj vzor 5007 se samočinnými závěry výměn (Jaroměřice nad Rokytnou)
Elektromechanický řídící přístroj systému Rank (Adamov, článek připravujeme)
Elektromechanický výhybkářský přístroj vzor 3414 (Bečov nad Teplou)
Elektromechanický výhybkářský přístroj vzor 5007 (Rájec-Jestřebí, článek připravujeme)
Elektromechanický přístroj traťového hradla s mechanickými návěstidly (Svitavy-Lány, článek připravujeme)
Elektromechanický přístroj traťového hradla se světelnými návěstidly (Zboněk, článek připravujeme)
Elektromechanický klíčový bubnový přístroj (Kolín, článek připravujeme)
Mechanický přestavník s pružinou vzor 5206 (Moravské Bránice)
Mechanický přestavník s pružinou trojpolohový vzor 7062 (Jaroměřice nad Rokytnou, článek připravujeme)
Mechanický závorník vzor 5050/II (Moravské Bránice)
Výkolejka s kontrolním zámkem, starý typ (Pohořelice)
Výkolejka s kontrolním zámkem, nový typ (Boskovice)

Mechanická návěstidla a jejich příslušenství:

Mechanická předvěst PřS (Dolní Lipka)
Mechanická předvěst PřS (Roztoky u Jilemnice)
Mechanické dvouramenné vjezdové návěstidlo S (Bylnice)
Mechanické dvouramenné vjezdové návěstidlo L (Bučovice)
Mechanické jednoramenné odjezdové návěstidlo L3-2 (Uherský Ostroh)
Mechanická jednoramenná odjezdová návěstidla L2 a L4 (Bučovice)
Mechanická jednoramenná odjezdová návěstidla L2 a S4 (Moravské Bránice)
Mechanické čtyřznakové návěstidlo S (Čisovice)
Mechanické seřaďovací návěstidlo Se2 (Bylnice)
Pákový dotahovač (Roztoky u Jilemnice)

Elektromechanické zabezpečovací zařízení německého vzoru:

Výhybkářský přístroj konstrukční řady Einheit vzoru Max Jüdel & Com. (Brantice, článek připravujeme)
Dvouznaková mechanická předvěst S (Jindřichov ve Slezsku)
Jednoramenné mechanické návěstidlo L2 (Brantice, článek připravujeme)
Mechanická uzávěra koleje Uz14 (Sokolov)
Mechanický kompenzátor vnitřní (Brantice, článek připravujeme)

Elektrodynamická zabezpečovací zařízení

Výhybkářský přístroj jednořadový vzor 1912 (Veselí nad Moravou, stavědlo 1)
Výhybkářský přístroj jednořadový vzor 1912 (Veselí nad Moravou, stavědlo 3)
Dvouznaková předvěst PřMS (Mladá Boleslav hl. n., článek připravujeme)
Trojznaková předvěst PřS (Mladá Boleslav hl. n., článek připravujeme)
Dvousvětlové hlavní návěstidlo L (Tovačov, článek připravujeme)
Trojsvětlové hlavní návěstidlo S (Mladá Boleslav hl. n., článek připravujeme)
Čtyřsvětlové hlavní návěstidlo L2-4 (Mladá Boleslav hl. n., článek připravujeme)
Seřaďovací návěstidlo (Znojmo, článek připravujeme)
Kombinované odjezdové návěstidlo S4-6 (Mladá Boleslav hl. n., článek připravujeme)
Stožárové vložené návěstidlo VL3 vzor 5802/52 (Vlastec, článek připravujeme)
Trpasličí vložené návěstidlo VS5 vzor 5802/52 (Praha-Bubny, článek připravujeme)

Reléová zabezpečovací zařízení:

Elektromotorický přestavník L. M. Ericsson – Signalbolaget Stocholm (Chrast u Chrudimi, článek připravujeme)
Ovládací a indikační pult reléového zabezpečovacího vzor SSSR (Louky nad Olší)
Skříň s výstrojí návěstního bodu automatického bloku vzor SSSR (Česká Třebová)
Pomocné stavědlo vzor SSSR (Velké Žernoseky, článek připravujeme)
Pomocné stavědlo AŽD (Řikonín, článek připravujeme)
Vojenská nouzová zabezpečovací zařízení ZZ0400 a ZZ 0500 (SSHR)
Reléové staniční zabezpečovací zařízení zjednodušené typ 66 (Vlárský průsmyk)
Jednofázový elektromotorický přestavník (Vlárský průsmyk)
Jednofázový elektromotorický přestavník pro výkolejku (Vlárský průsmyk)
Ovládací a indikační pult reléového zabezpečovacího zařízení AŽD 71 s číslicovou volbou (Uhersko)
Ovládací a indikační pult reléového zabezpečovacího zařízení AŽD 71 s tlačítkovou volbou (Kuřim)

Světelná návěstidla AVOS:

Vjezdové návěstidlo L. M. Ericsson – AVOS (Chrast u Chrudimi, článek připravujeme)
Předvěst L. M. Ericsson – AVOS (Chrast u Chrudimi, článek připravujeme)

Světelná návěstidla vzor SSSR:

Hlavní stožírové návěstidlo S2 (Praha-Smíchov)
Předvěst stožárová, původně trojznaková PřBS (Týniště nad Orlicí)
Návěstidlo automatického bloku 26 (Česká Třebová–Třebovice v Čechách)
Samostatný indikátor směru IsS16-24 (Ústí nad Orlicí)

Světelná návěstidla vzor AŽD-65:

Hlavní stožárové návěstidlo 2aS (Brno-Židenice)
Předvěst stožárová S (Vlárský Průsmyk)

Přejezdová zabezpečovací zařízení:

Mechanické jednodrátové závory (Hrdlořezy)
Mechanické dvoudrátové závory obsluhované místně (Ústí na Orlicí)
Mechanické dvoudrátové závory obsluhované místně (Stružinec)
Mechanické dvoudrátové závory obsluhované dálkově (Hradlo Ráječko)
Mechanické dvoudrátové závory obsluhované dálkově (Kojovice)
Pohon pro místně obsluhované dvoudrátové závory (Hradlo Zboněk, článek připravujeme)
Rychlostní pohon pro dálkově obsluhované závory vzor Liberta 1922, vnitřní provedení (Letovice, článek připravujeme)
Rychlostní pohon pro dálkově obsluhované závory vzor Liberta 1922, venkovní provedení (Bylnice, článek připravujeme)
Rychlostní pohon pro dálkově obsluhované závory vzor Zapínací kruh (Hradlo Svitavy-Lány, článek připravujeme)
Elektrický závorový pohon L. M. Ericsson – AVOS (Chrast u Chrudimi, článek připravujeme)
Samočinné přejezdové zabezpečovací zařízení vzor SSSR se závorami (Třebíč-Borovina)
Samočinné přejezdové zabezpečovací zařízení vzor SSSR bez závor (Lysá nad Labem-Dvorce)
Samočinné přejezdové zabezpečovací zařízení vzor VÚD (Rozsochatec)
Výstražníky pro PZS typu VÚD novějšího provedení (Šebetov a Velké Opatovice)
Výstražník pro PZS AŽD 71 se závorou, provedení 1971 (Plzeň-Skvrňany, článek připravujeme)
Výstražník pro PZS AŽD 71 bez závory, provedení 1971 (Velké Hydčice, článek připravujeme)
Výstražník pro PZS AŽD 71 bez závory, provedení 1976 (Chrást u Plzně, článek připravujeme)
Výstroj přejezdového zabezpečovacího zařízení AŽD 71 (Brno-Holásky, článek připravujeme)

Kmenový přejezdník vzor 1972 (Obora u Kaznějova, článek připravujeme)
Opakovací přejezdník vzor 1985 (Hospozín, článek připravujeme)

 

Sdělovací a informační zařízení:

Nástupištní zvonkový přístroj ocelový (Třebíč)
Nástupištní zvonkový přístroj dřevěný (Hradlo Zboněk, článek připravujeme)
Informační systém Signaltron (Břeclav a Havlíčkův Brod)
Informační systém Solari (Brno hlavní nádraží)
Indikátor horkých ložisek Servo 7788 (Nymburk hlavní nádraží)
Indikátor horkých ložisek Servo 7788+FM (Světlá nad Sázavou)

Založeno: 23. března 1998
Počet členů: 43
Čestní členové: 6

Výbor spolku:

Předseda: Dušan Stolarik
Místopředseda: Ludmila Petrželová
Jednatel: Marek Říha

 

Technická sekce:

Pokladník: Jan Čiháček
Účetní: František Mikeš
Správce IT: Antonín Horák
Webmaster: Martin Vodák, Jiří Petržela