Připravované nostalgické akce

Brno – město uprostřed Evropy 2024

termín: sobota 15. a neděle 16. června 2024

Bezdružické parní léto 2024

termín: sobota 3. a neděle 4. srpna 2024

Prezentace zabezpečovací techniky

Muzejní víkend v Turnovském depu

termín: sobota 15. a neděle 16. června 2024

Přihlášení

Razítka

148.jpg

Ediční činnost

2015-03_Pohlednice_423.009.jpg

Nákupní košík

 x 

košík je prázdný

Také nás najdete


Vážení přátelé železnice
vítáme Vás na stránkách spolku
Chornický železniční klub, z. s.
Doufáme, že se Vám zde bude líbit a najdete vše,
co jste chtěli vědět o nás a akcích pořádaných pro Vás.


 

Pořádáte železniční akci?
Možná by se na ní hodil i náš stánek s prezentací
zabezpečovací techniky.

Neváhejte a napište nám.
Rádi přijedeme také k Vám.

Děkujeme všem,
kteří podpořili náš projekt
„Pomozte nám zachránit mizející železniční historii“

Aktivity spolku můžete též sledovat
prostřednictvím sociálních sítí

Aktuálně

Pamětní razítka pro nostalgickou sezonu 2024

Ani nostalgická sezona 2024 nebude ochuzena o pamětní razítka, která jsme navrhli a realizovali ve spolupráci s dalšími subjekty. Všechna již byla vyrobena a v nejbližších dnech zamíří do Bezdružic, Brna, Lužné u Rakovníka nebo Rozsoch. Otisky razítek bude možné získat na nostalgických akcích, v dohodnutých pokladnách ČD i na dalších místech. První příležitost bude mít veřejnost v sobotu 15. a v neděli 16. června 2024 na tradičním Víkendu dopravní nostalgie, pořádaném v rámci festivalu Brno – město uprostřed Evropy. Další nové pamětní razítko bude k dispozici na letošním Bezdružickém parním létě, plánovaném na víkend 3. a 4. srpna 2024. Náhledy a plánované umístění nových razítek budeme doplňovat postupně vždy po předání příslušného razítka do sekce Pamětní razítka roku 2024.

 

 

Kniha „Toulky nejen železniční minulostí“

V prvním květnovém týdnu vyšla nová publikace z pera Josefa Schröttera s názvem „Toulky nejen železniční minulostí“. Poutavé texty jsou provázeny stovkami nádherných ilustrací akademického malíře Jiřího Boudy, jenž by se právě 5. května 2024 dožil 90 let. Publikace tak vzdává hold tomuto jedinečnému výtvarníkovi, který velkou část své umělecké práce zasvětil právě železnici. Josef Schrötter a Jiří Bouda byli dlouholetí přátelé a z jejich spolupráce vzniklo několik kalendářů a také kniha „Pozor, přijíždí vlak“ o zabezpečení a řízení dopravy. V knize „Toulky nejen železniční minulostí“ naleznete řadu zajímavostí a pohledů do historie nejen železnice, ale i městské hromadné dopravy, k níž patřila doprava koňmi, parními tramvajemi, tramvajemi na různé alternativní pohony, elektrickými tramvajemi, trolejbusy a metrem. Nechybí ani popis dopravy na horských tratích. Kniha je k dostání u všech knihkupců a na e-shopu www.albatrosmedia.cz. Náš spolek ji vřele doporučuje všem zájemcům o železniční dopravu.

 

 

Článek v časopise Dráha 5/2024

Ve čtvrtek 16. května 2024 vyšlo páté letošní číslo časopisu Dráha, ve kterém čtenáři naleznou třetí, závěrečný díl článku o stavědlových přístrojích vzor 5007. Tento počin, připravený ve spolupráci s několika odborníky z oboru železniční zabezpečovací techniky i pamětníky, vznikl především jako připomenutí 115. výročí zavedení tohoto typu přístroje do provozu. Květnová část článku mapuje technický vývoj tohoto zařízení v posledních sto letech provozu na našich železnicích. Popisuje tři druhy dodatečně vyvinutých stavěcích pák, vznik a provozní nasazení samočinných závěrů výměn, pákových zámků a další inovace i změny, které si vyžádal nejen pokrok v technice, ale i historické události dvacátého století. Opomenut není ani popis vývoje výroby těchto zařízení od konce druhé světové války až do jejího ukončení. Jako bonus je připojen přehled počtů jednotlivých druhů přístrojů provozovaných v současnosti na železniční síti Správy železnic. Časopis je možné zakoupit v modelářských prodejnách, obchodech specializujících se na železniční literaturu a ČD-centrech velkých železničních stanic.

 

 

výrobce: Českomoravská-Kolben-Daněk, a. s., Praha-Vysočany
rok výroby: 1936
výrobní číslo: 26
provozní nasazení: přejezd P6353 v km 18,441 v TÚ Pelhřimov–Nová Cerekev
provoz ukončen: 1997
převzato: 5. září 2022
stav: umístěn v depozitáři
reportáž o převzetí exponátu: 

popis:
Elektrický rychlostní pohon pro dvoudrátové dálkově obsluhované závory byl firmou ČKD vyvinut v roce 1934 za účelem usnadnění práce železničním zaměstnancům obsluhujícím mechanické závory. V průběhu dvacátých let dvacátého století prováděla totiž železničním správa redukci počtu závorářských stanovišť. V naprosté většině případů se tak dělo změnou místně ovládaných závor na dálkově ovládané. Po doplnění několika stávajících závor předváněcím zařízením mohlo dojít k soustředění obsluhy několika přejezdů na jedno stanoviště. Tato opatření sice přinášela finanční úspory, ale činilo naopak službu zaměstnance na takovém stanovišti velmi náročnou. Řešení přinesl rychlostní pohon využívající k sílu elektrického proudu. Provedení dodávané formou ČKD se skládá z horní mechanické a dolní elektrické části. Mechanická část má všechny své části umístěné v litinové skříni obdélníkového tvaru vybavené na bočních stranách uzamykatelnými dvířky. Zařízení se obsluhuje pomocí dvoupolohové kličky umístěné vlevo nahoře a doplněné dvěma kontrolními žárovkami. V základní poloze, tedy v době kdy jsou závory otevřeny, svítí červené kontrolní světlo, které po úplném uzavření závor zhasne a rozsvítí se světlo bílé. Pro případné přerušení chodu pohonu slouží zaplombované nouzové tlačítko nacházející se pod ovládací kličkou. Jeho obsluha je registrována na počítadle, jehož kontrolní okénko se nachází na levých bočních dvířkách. V případě přerušení dodávky elektrického proudu nebo při poruše elektrické části zařízení je možné pohon obsluhovat ručně pomocí kliky, která se zasadí do litinového nástavce umístěného na ose vystupující z přední části skříně. Pro tyto případy je mechanická část zařízení vystrojena odstředivou brzdou znemožňující obsluhujícímu zaměstnanci rychlejším točením klikou zkrátit předzváněcí dobu před uzavřením závor a mechanismem, který pohon zablokuje v případě přerušení obsluhy. Tento mechanismus je možné vybavit přeložením zaplombované kličky nacházející se v pravé horní části skříně. Každé vybavení je registrováno pomocí počítadla, jehož kontrolní okénko se nachází vpravo od kličky. Mechanická část pohonu je dále vybavena kontrolním okénkem s mechanikou indikací stavu závor. O jejich otevření informuje červená clonka, zatímco o jejich uzavření bílá clonka. Elektrická část pohonu se nachází v ocelové obdélníkové skříni, k jejíž horní části je upevněna část mechanická. V levé horní části skříně je zaplombovaná dvoupolohová klička sloužící jako hlavní vypínač zařízení. Po jejím přeložení do polohy Vypnuto je možné přestavení páky nacházející se na pravé boční straně skříně do polohy Ručně a následné provádění ruční obsluhy zařízení. Zpětné přeložení kličky do polohy Zapnuto je možné teprve po přestavení páky do polohy Motor. Skříň elektrické části obsahuje dále elektromotor, pojistky a třecí spojku. Ta chrání motor proti přetížení tím, že v případě zablokování drátovodu nebo nemožnosti uzavření závor z důvodu překážky na přejezdu prokluzuje, o čemž je obsluhující zaměstnanec informován zvoněním zvonku. Pohon sloužil k ovládání mechanických závor na přejezdu P6353, ležícím v kilometru 18,441 mezi stanicemi Pelhřimov a Nová Cerekev. Mechanická přejezdová zabezpečovací zařízení budou v připravované muzejní expozici CHŽK dále prezentovat jednodrátové závory, dvoudrátové závory v provedení pro místní i dálkovou obsluhu, pohon pro místně obsluhované dvoudrátové závory, rychlostní závorový pohon „Zapínací kruh“, rychlostní závorový pohon „Liberta 1922“ v původním i novějším provedení a mechanický rychlostní závorový pohon ČKD 1934.

Fotografie:

výrobce: Českomoravské strojírny, a. s. – Praga, Praha-Vysočany
rok výroby: 1944
výrobní číslo: 195
provozní nasazení: přejezd P6354 v km 19,045 v TÚ Pelhřimov–Nová Cerekev
provoz ukončen: 1997
převzato: 5. září 2022
stav: umístěn v depozitáři
reportáž o převzetí exponátu: 

popis:
Mechanický rychlostní pohon pro dvoudrátové dálkově obsluhované závory byl firmou ČKD vyvinut v roce 1934 současně s elektrickou verzí téhož zařízení. Má tedy totožnou mechanickou část sestávající z litinové skříně obdélníkového tvaru vybavené na bočních stranách uzamykatelnými dvířky a upevněné na stojanu vyrobeného z ocelových válcovaných profilů tvaru L. Konstrukce zařízení je provedena tak, aby je bylo v případě potřeby možné doplněním některých součástí a nahrazením stojanu skříní s elektrickou spodní částí snadno přestavět na elektrickou verzi. Pohon se obsluhuje pomocí kliky nasunuté do litinového nástavce nacházejícího se na ose vystupující ze přední části ze skříně. Za účelem dodržení předepsané předzváněcí doby, kterou je nutné dodržet před uzavřením závor, je pohon vybaven odstředivou brzdou, zabraňující obsluhujícímu zaměstnanci rychlejší točení klikou. Součástí zařízení je i zajišťovací mechanismus, který pohon zablokuje v případě přerušení obsluhy. V tomto případě musí obsluhující zaměstnanec uvést pohon do základní polohy a zahájit zavírání závor znovu, čímž je opět zajištěno dodržení předepsané předzváněcí doby. Zajišťovací mechanismus je možné vybavit přeložením zaplombované kličky nacházející se v pravé horní části skříně. Přeložení se provádí zprava doleva a umožňuje dokončení obsluhy závor ve všech případech, kdy hrozí nebezpečí jejich pozdního uzavření. Každé vybavení zajišťovacího mechanismu je registrováno pomocí počítadla, jehož kontrolní okénko se nachází vpravo od kličky. Rychlostní pohon ČKD je dále vybaven kontrolním okénkem s mechanikou indikací stavu závor. O jejich otevření informuje červená clonka, zatímco o jejich uzavření bílá clonka. Pohon sloužil k ovládání mechanických závor na přejezdu P6354, ležícím v kilometru 19,045 mezi stanicemi Pelhřimov a Nová Cerekev. Mechanická přejezdová zabezpečovací zařízení budou v připravované muzejní expozici CHŽK dále prezentovat jednodrátové závory, dvoudrátové závory v provedení pro místní i dálkovou obsluhu, pohon pro místně obsluhované dvoudrátové závory, rychlostní závorový pohon „Zapínací kruh“, rychlostní závorový pohon „Liberta 1922“ v původním i novějším provedení a elektrický rychlostní závorový pohon ČKD 1934.

Fotografie:

výrobce: Werk für Signal- und Sicherungstechnik Berlin
rok výroby: 1984
výrobní číslo: 327, 328, 329 a 330
provozní nasazení: přejezd P2054 v km 14,215 v TÚ Úpořiny–Chotiměř
provoz ukončen: 15. července 2021
převzato: 15. července 2021
stav: uloženy v depozitáři
reportáž o převzetí exponátu: Přejezdové zabezpečovací zařízení VÚŽ 76

popis:
Elektromagnetický kolejnicový dotek WSSB je magneticky ovládaný mechanický kontakt, k jehož činnosti se využívá změny magnetického toku způsobeného vjetím kola vozidla do místa doteku. Snímací část doteku se upevňuje pomocí svorníku zespodu k patě kolejnice. Skříň snímací části doteku tvoří hliníkový odlitek s odnímatelným hliníkovým víkem. Ze skříně doteku vede přívodní kabel do připojovací skříňky umístěné v přibližně metrové vzdálenosti od koleje. Jedná se o čtvercovou skříňku sestavenou ze dvou litinových profilů a upevněnou na litinových držácích zapuštěných do terénu. Skříňka s výrazným logem výrobce obsahuje součástky zpožďovacího zařízení a svorkovnici, propojující přívodní kabel vedoucí od doteku s kabelem vedoucím do výstroje zařízení. Délka impulsů z magnetického kolejnicového doteku je závislá na rychlosti kolejového vozidla. Při rychlosti 100 km/h je délka impulsu cca 15 ms, což je pro správnou činnost zařízení málo. Z tohoto důvodu je nutná instalce zpožďovacího zařízení, které zajišťuje prodloužení impulzů. Přejezdové zabezpečovací zařízení VÚŽ 76 potřebuje ke své činnosti čtyři kolejnicové doteky, vždy jeden zapínací a jeden vypínací dotek pro každý směr jízdy. Pro dosažení správné činnosti doteků je nutné jejich seřízení pomocí výrobcem dodané pomůcky. Přejezdové zabezpečovací zařízení VÚŽ 76 budou v muzejní expozici CHŽK dále prezentovat skříň s výstrojí, výstražníky AŽD 71 bez pozitivní signalizace a kmenový i opakovací přejezdník.

výrobce: Automatizace železniční dopravy Praha
rok výroby: 1984
výrobní číslo: O-279/83
provozní nasazení: přejezd P2053 v km 13,677 v TÚ Úpořiny–Chotiměř
provoz ukončen: 15. července 2021
převzato: 15. července 2021
stav: uložen v depozitáři
reportáž o převzetí exponátu: Přejezdové zabezpečovací zařízení VÚŽ 76

výrobce: Automatizace železniční dopravy Praha
rok výroby: 1984
výrobní číslo: O-280/83
provozní nasazení: přejezd P2053 v km 13,677 v TÚ Úpořiny–Chotiměř
provoz ukončen: 15. července 2021
                                                   převzato: 15. července 2021
                                                   stav: uložen v depozitáři
                                                   reportáž o převzetí exponátu: Přejezdové zabezpečovací zařízení VÚŽ 76

popis:
U přejezdového zabezpečovacího zařízení VÚŽ 76 jsou použity výstražníky typu AŽD 71 bez závory a bez pozitivní signalizace. Výstražník se skládá z ocelového sloupku upevněného prostřednictvím litinové základové svorkovnicové skříně s víkem k betonovému základu. Ve dvou třetinách výšky sloupku je pomocí svorníku upevněna trubková konzola. Na jejím konci se nachází dvoudílný držák umožňující natáčet skříň výstražníku ve vodorovné i svislé ose a nesoucí svítilnovou skříň čtvercového tvaru o rozměrech 590 x 590 x 135 mm. Její čelní stěna má tři kulaté otvory o průměru 190 mm, seskupené do tvaru rovnostranného trojúhelníku postaveného na vrcholu. V horní části se nacházejí otvory pro červená světla, v dolní pak zaslepený otvor určený původně pro bílé světlo pozitivní signalizace. Pod spodní hranou skříně je připevněna červenobílá smaltovaná tabulka s nápisem POZOR VLAK. Pro akustickou výstrahu slouží zvonek umístěný uvnitř skříně. Pro šíření jeho zvuku má skříň tři mřížky, nacházející se na přední stěně vpravo i vlevo do zaslepeného otvoru a v horní části dvířek zabírajících celou zadní stěnu svítilnové skříně. Dvířka se uzavírají pomocí zámků na univerzální pětihraný klíč. V horní části výstražníku je ke sloupku pomocí svorníku upevněn držák nesoucí jednoduchý výstražný kříž zhotovený formou výlisku z ocelového plechu. Ve spodní přední části sloupku je připevněna sklápěcí plošinka umožňující udržujícímu zaměstnanci pohodlný přístup do svítilnové skříně. Přejezdové zabezpečovací zařízení VÚŽ 76 budou v muzejní expozici CHŽK dále prezentovat skříň s výstrojí, kolejnicové doteky WSSB a kmenový i opakovací přejezdník.

Fotografie budou doplněny po rekonstrukci obou výstražníků

výrobce: ČSD – Sdělovací a zabezpečovací dílny Ústí nad Labem
rok výroby: 1984
výrobní číslo: 1
provozní nasazení: přejezd P2054 v km 14,215 v TÚ Úpořiny–Chotiměř
provoz ukončen: 15. července 2021
převzato: 15. července 2021
stav: sestavena v depozitáři, výstroj neoživena
reportáž o převzetí exponátu: Přejezdové zabezpečovací zařízení VÚŽ 76

popis:
Výstroj přejezdového zabezpečovacího zařízení VÚŽ 76 je umístěna do upravené ocelové přístrojové skříně do kolejiště (typ PSK3). K její horní části je upevněna široká bíle natřená stříška, jejímž účelem je skříň zaclonit a zabránit tak vzniku vysokých teplot způsobených slunečním zářením v prostoru s výstrojí. Její další funkcí je ochrana udržujícího zaměstnance před nepřízní počasí. Na levé vnější stěně skříně se nachází skřínka venkovního telefonního objektu TO-68 a pod ní litinová skříňka pro místní ovládání zařízení uzamčená visacím zámkem. U zadní dolní části skříně je umístěna přídavná bateriová skříň uzamčená dvěma zámky na univerzální pětihranný klíč. Obsahuje baterie, svorkovnici, dvě žárovky pro vytápění a dva trubkové kabelové uzávěry. Přístup do skříně je dvoukřídlými dveřmi, zabírajícími celou plochu její přední stěny. Ve spodní části skříně se nacházejí trubkové kabelové uzávěry a nad nimi svorkovnice. Souběžně s levou stěnou skříně je upevněna lišta obsahující tři vypínače a sadu pojistek. Za touto lištou je k zadní stěně připevněn napájecí transformátor POBS5. Celý zbylý prostor skříně zabírá rám pro elektrickou výstroj zařízení. Ten je pro snazší údržbové práce možné uvolnit a pootočením kolem osy umístěné po levé straně vysunout z prostoru skříně. V horní části rámu jsou tři řady určené pro malorozměrová relé, odpory a další součástky. Pod nimi se nachází ocelová police, na které je postaven blok Almes s diagnostickým panelem. Jedná se o řídicí jednotku systému, sestavenou převážně z elektronických součástek a univerzálních bloků s miniaturními relé umístěnými v deskách plošných spojů. Následuje jedna řada určená pro další malorozměrová relé a další ocelová police, na níž je umístěn usměrňovač sloužící pro nabíjení baterií. Tuto polici je zároveň možné využít k uložení náhradních dílů. Skříň s výstrojí přejezdového zabezpečovacího zařízení VÚŽ 76 bude v muzejní expozici CHŽK spolu s kolejnicovými doteky WSSB použita k ovládání dvou výstražníků AŽD 71 bez pozitivní signalizace. Funkci oživeného zařízení bude možné kontrolovat prostřednictvím kmenového a opakovacího přejezdníku.

Nejčastěji hledáte:

> Vlakový personál

> Pamětní razítka

> Prezentace zabezpečovací techniky

 

Zaměření:

Podpora a propagace železniční dopravy v České republice, dokumentační a publikační činnost na poli železniční historie a záchrana železničních technických památek.

 

Činnost:

> organizování jízd zvláštních vlaků

> zajišťování personálu v dobových uniformách na zvláštních vlacích v rámci vlastních akcí, případně na akcích pořádaných jinými organizacemi

> zajišťování mobilní prezentace železničních zabezpečovacích zařízení v rámci vlastních akcí, případně na akcích pořádaných jinými organizacemi

> tvorba návrhů pamětních razítek pro vlastní akce, případně pro akce pořádané jinými organizacemi

> pořádání a spolupořádání výstav se železniční tématikou

> publikační a ediční činnost

> příprava muzejní expozice železniční zabezpečovací techniky

> spolupráce s jinými podobně zaměřenými subjekty na národní i mezinárodní úrovni.

 

Založeno: 23. března 1998
Počet členů: 42
Čestní členové: 6

Výbor spolku:

Předseda: Dušan Stolarik
Místopředseda: Ludmila Petrželová
Jednatel: Marek Říha

 

Technická sekce:

Pokladník: Jan Čiháček
Účetní: František Mikeš
Grafik: Luboš Brant
Webmaster: Martin Vodák, Jiří Petržela