Připravované nostalgické akce

Brno – město uprostřed Evropy 2024

termín: sobota 15. a neděle 16. června 2024

Bezdružické parní léto 2024

termín: sobota 3. a neděle 4. srpna 2024

Prezentace zabezpečovací techniky

Muzejní víkend v Turnovském depu

termín: sobota 15. a neděle 16. června 2024

Přihlášení

Razítka

019.jpg

Ediční činnost

2015-08_Pohlednice_464.008.jpg

Nákupní košík

 x 

košík je prázdný

Také nás najdete

Retrovlak 1938

termín: 4. října 2003
kód akce: 08-032
pořadatel: České dráhy, a. s. – OPŘ Ostrava
místo konání: traťový úsek Jeseník–Hanušovice
vozidla: 354.1217 + Dsd + 2 Be + 3 Ce + T 478.1001
období: rok 1938
razítko: 11-024, 11-025

Největší akcí, na níž se členové našeho spolku podíleli, byl „Retrovlak 1938“, který vyjel na koleje 4. října 2003. Jízda tohoto vlaku byla součástí oslav, které pořádalo Obchodně-provozní ředitelství ČD v Ostravě při příležitosti 115. výročí zahájení provozu na trati Hanušovice–Głuchołazy. Již 3. října proběhla vernisáž fotografií pana Františka Pecha v čekárně stanice Hanušovice. Při této příležitosti předali zástupci CHŽK přednostovi stanice panu Františku Valíčkovi pamětní razítko stanice Hanušovice. Druhý den ráno jsme odjeli i se soupravou zvláštního vlaku, která byla řazena na konci pravidelného spěšného vlaku 1931, do stanice Jeseník. Ta se změnila po mnoha letech opět změnila na Frývaldov-Gräffenberk, jelikož naše akce se odehrávala 21. září 1938. Úkolem všech zúčastněných v dobových kostýmech bylo navodit atmosféru, odpovídající uvedenému datu. Lidé, kteří přišli na nádraží, se tak mohli potkat nejen s dobově kostýmovanými cestujícími, železničáři a vojáky, ale mohli si poslechnout flašinetáře, nebo koupit autentické noviny z 21. září 1938. Požadavek pořadatele na personál byl značný. Měli jsme zajistit velké množství historických postav a dobový personál do všech stanic, kterými vlak projížděl. Jelikož nebylo možné sehnat takové množství účinkujících ani uniforem, museli být někteří „herci“ převáženi mezi jednotlivými stanicemi automobilem a během těchto přesunů se i převlékat. Mysleli jsme však i na detaily, takže po dohodě s lokomotivní četou stroje 354.1217 a se souhlasem vedení stanic odjížděl zvláštní vlak po výpravě dobovým výpravčím za použití „prvorepublikové“ modré výpravky. Podobnou dobovou atmosféru jako v Jeseníku jsme následně vytvořili i v další stanici na trase vlaku, a sice v Lipové Lázních. Parní lokomotiva byla otočena na točně v místním depu, jelikož ze stanice Jeseník komínem vzad. Dobovou atmosféru v Jeseníku i v Lipové lázních doplňovala kromě historických kostýmů účastníků a parního vlaku také hudba z třicátých let, pouštěná do staničního rozhlasu. Doba roku 1938 byla navozena i v následující stanici Horní Lipová. Mimo toho zde proběhly opakované vjezdy soupravy zvláštního vlaku do stanice, určené především fotografům. Pro veřejnost byla připravena scénka autorizace nového výpravčího, připomínající spisovatele Bohumila Hrabala, který sloužil v době druhé světové války jako výpravčí. Po otázce dopravního kontrolora: „Jakým způsobem zjistíte, že vlak již odjel ze sousední stanice?“ budoucí výpravčí přiložil ucho ke kolejnici. Po úsměvném výstupu mohli cestující zvláštního vlaku sledovat zákrok četnictva proti zloději, který ve stanici vykrádal vozové zásilky a následné přeplombování postiženého vozu historickými kleštěmi. Další zastávkou našeho vlaku byla Ramzová, kde jsme zajistili opět dobový železniční personál. Veřejnosti jsme tak připomněli dobu, kdy i zde sloužil výpravčí a křižovaly se vlaky. Patrně největší pozornosti se těšila „razítkovací“ scéna z filmu Ostře sledované vlaky, kterou sehráli naši členové ve stanici Ostružná. Bohužel v nejlepším se přiřítila matinka razítkované telegrafistky. Nejenže zhatila případné další lumpárny své dcerušky, ale hned si stěžovala přítomnému četníkovi. Ten jí ovšem vysvětlil, že tento případ nenáleží četnictvu, nýbrž disciplinární komisi při ředitelství státních drah v Olomouci. Po odjezdu vlaku ze stanice pak zažili jeho cestující dramatické chvíle. Po několika kilometrech byla souprava zastavena červeným praporkem hláskaře za současného použití třaskavek. Vlakový personál byl informován, že se v blízkém lese pohybují příslušníci Sudetoněmeckého Freikorpsu (SFK). Tyto bojůvky, sestavené z československých občanů německé národnosti a vycvičené v říši pro záškodnickou činnost na území ČSR, zahájily svou teroristickou činnost v noci z 19. na 20. záři 1938. Ve vlaku naštěstí cestovala jednotka československé armády, která se rozhodla proti ozbrojené bandě zasáhnout. Sotva byl vlak odsunut o několik desítek metrů zpět, objevili se příslušníci SFK u budky hlásky, kterou zapálili. Jaké však bylo jejich překvapení, když po zahájení útoku na vlak byla jejich střelba opětována. Vojenské jednotce se podařilo většinu záškodníků zneškodnit a zbytek zajmout. Vlak se následně znovu rozjel, ovšem po ujetí pouhého kilometru čekalo na jeho cestující další překvapení. Po souběžné silnici jela autokolona, v níž cestoval prezident republiky Edvard Beneš, provádějící inspekci na stavbách pohraničního opevnění. Vlak znovu mimořádně zastavil a přítomní zástupci ČSD, armády a četnictva informovali pana prezidenta o proběhlém incidentu. Z bezpečnostních důvodů mu nabídli, aby další cestu absolvoval vlakem, což pan prezident s povděkem přijal. Další zastávka vlaku byla v Branné. Ve stanici proběhlo vyšetřování, při němž vyšlo najevo, že místní výpravčí německé národnosti patrně věděl o přítomnosti příslušníků SFK na trati a možnosti ohrožení železniční dopravy. Jelikož neučinil žádné opatření a nechal z Ostružné odjet vlak plný lidí, byl okamžitě postaven mimo službu a do vyřešení celého případu zajištěn. Zbytek jízdy zvláštního vlaku již nic mimořádného nenarušilo. V cílové stanici, kterou byly Hanušovice, tak mohl být se všemi poctami uvítán pan prezident Beneš, který povzbudil občany přítomné na nádraží projevem. Přivítání však skončila neskutečnou ostudou, neboť ihned po projevu přivlekla rozzuřená matka orazítkovanou telegrafistku a udělala nemilou scénu přítomnému radovi státních drah z olomouckého ředitelství.

Akce „Retrovlak 1938“ měla velký úspěch u veřejnosti a obsáhle o ní informoval místní i celostátní tisk. Příprava tohoto podniku však trvala bezmála deset měsíců a scénář akce, na němž pracovali tři lidé, měl 14 stran. Organizační štáb čítal 12 osob a kromě pořadatelů v civilu se jí účastnilo 45 členů nejrůznějších spolků v dobových kostýmech. Ti vytvořili na 60 historických postav. Celou akci podpořilo vedení železničních stanic Hanušovice, Jeseník a Lipová Lázně. Velký podíl na jejím úspěšném zvládnutí měl také Městský úřad Jeseník, který dodal terénní vůz s řidičem. Ten zajišťoval přesuny účastníků v dobových kostýmech po trase zvláštního vlaku. Náš spolek dodal vlakvedoucího a průvodčí zvláštního vlaku, dále pak některé rekvizity a na celé trati zajistilo celkem 21 postav dobových železničářů, představujících personál jednotlivých stanic.

 

Založeno: 23. března 1998
Počet členů: 42
Čestní členové: 6

Výbor spolku:

Předseda: Dušan Stolarik
Místopředseda: Ludmila Petrželová
Jednatel: Marek Říha

 

Technická sekce:

Pokladník: Jan Čiháček
Účetní: František Mikeš
Grafik: Luboš Brant
Webmaster: Martin Vodák, Jiří Petržela