Připravujeme

Bezdružické parní léto 2022

termín: sobota 16. a neděle 17. července 2022

Přihlášení

Razítka

033.jpg

Ediční činnost

2015-06_Pohlednice_475.101.jpg

Nákupní košík

 x 

košík je prázdný

Také nás najdete

140 let tratě Zábřeh na Moravě–Sobotín

termín: sobota 10. září 2011
kód akce: 08-095
pořadatel: České dráhy, a. s. – KCOD Olomouc
místo konání: traťový úsek Zábřeh na Moravě–Sobotín
vozidla: 423.009 + 2 Ce + Rlm + 2 Ce
období: třicátá léta dvacátého století
razítko: 11-075

V roce 2011 uplynulo již 140 let od zahájení provozu na železniční trati ze Zábřehu na Moravě do Sobotína. Snahy o vybudování této trati se datují již do doby zahájení provozu na železnici z Olomouce do Prahy v roce 1845. Hlavní zájem na připojení Sobotína k železniční síti měli především vlastnící tamních železáren bratři Kleinové. První pokusy o zřízení odbočky se však nesetkaly s úspěchem. Firma bratří Kleinů proto vybudovala ve stanici Zábřeh na Moravě, odkud odesílala své výrobky, skladiště. Stavba se zachovala až do dnešních dnů, prošla náročnou rekonstrukcí a dnes ji coby unikátní památku z roku 1845 můžeme nalézt v sousedství stejně staré a neméně historicky cenné výpravní budovy. Snahy o zřízení železnice do Sobotína se setkaly s úspěchem až v roce 1869, kdy byla ustavena akciová společnost pro výstavbu Zábřežsko-sobotínské dráhy a rakouské ministerstvo obchodu vydalo potřebnou koncesi. Vlastní stavební práce probíhaly od jara 1870 do září 1871. Provoz na nové 22 kilometrů dlouhé odbočce byl slavnostně zahájen 1. října 1871. V současnosti je jubilující trať ze Zábřehu do Sobotína rozdělena na dvě části. V důsledku katastrofálních povodní v roce 1997 došlo v úseku Šumperk–Sobotín ke značnému poškození tratě a tehdejší ministr dopravy rozhodl o jejím zrušení. Proti tomuto záměru se postavily obce v okolí, kterým se podařilo získat trať do svého vlastnictví. Provoz do Sobotína byl obnoven po náročné rekonstrukci 30. května 1998. Trať mezi Šumperkem a Sobotínem včetně odbočky z Petrova nad Desnou do Koutů nad Desnou tak nese název Železnice Desná a je v majetku Svazku obcí v údolí Desné, pro který zajišťuje provoz firma Stavby a rekonstrukce tratí. Úsek Zábřeh na Moravě–Šumperk je coby státní majetek provozován Správou železniční dopravní cesty a osobní dopravu na něm zajišťují České dráhy. Na oslavách letošního významného výročí se tak kromě hlavního pořadatele, kterým bylo Krajské centrum osobní dopravy ČD v Olomouci, podílel také majitel i provozovatel soukromé části trati. Oslavy proběhly v sobotu 10. září 2010 a tento termín termín nebyl zvolen náhodně. Začátkem září probíhají již několik let Dny evropského kulturního dědictví. Většina památek je v rámci této mezinárodní akce otevřena bezplatně a některá města umožňují vstup i do prostor, kam se veřejnost běžně nedostane. Nejinak tomu bylo i v Šumperku a dalších městech a obcích ležících na jubilující trati. V konečné stanici Sobotín byl navíc připraven bohatý doprovodný program, nechyběla živá hudba, provozuschopný model parní lokomotivy 310.017, který provozuje sdružení Síčova drobná železnice, i nezbytné stánky s občerstvením nebo upomínkovými předměty. Náš spolek byl požádán o zajištění vlakového personálu v historických uniformách a pamětního razítka k výročí tratě. Pořadatel akce zajistil prodej jízdenek v osobních pokladnách všech větších železničních stanic a naši průvodčí tak prováděli pouze kontrolu jízdních dokladů, jejich doplňkový prodej a zajišťovali bezpečnost cestujících. Hlavním bodem oslav byly samozřejmě jízdy zvláštních vlaků vedených letohradskou parní lokomotivou 423.009. Prvním a nejdůležitějším spojem se stal protokolární vlak, který vyjel krátce před osmou hodinou ranní ze stanice Zábřeh na Moravě. Pět vozů se zaplnilo cestujícími a pozvanými hosty ihned po přistavení k nástupišti, a to i přes nezvykle časnou dobu odjezdu. Délka soupravy však byla omezena krátkými nástupišti v zastávkách a zájem veřejnosti tak rychle převýšil její kapacitu. Po příjezdu do Šumperka sice část cestujících vystoupila, ovšem nástupiště bylo plné dalších zájemců o svezení. Někteří návštěvníci oslav se tak již do protokolárního vlaku nedostali. Historická souprava jela naštěstí mezi Šumperkem a Sobotínem na dalších šesti zvláštních vlacích, takže mohli použít některý z nich. Další možnost svezení historickým, tentokrát ovšem motorovým vlakem byla mezi Šumperkem a Zábřehem na Moravě. Na třech párech vlaků v tomto úseku byly nasazeny motorové vozy M 120.417 a M 131.101. O úspěšnosti akce, která skončila návratem zvláštního vlaku s parní lokomotivou do Zábřehu na Moravě, není třeba pochybovat. Zájem veřejnosti byl značný a všechny mimořádně zavedené spoje plně obsazené. Jednoznačně kladně ji hodnotil nejen místní tisk, ale také pořadatelé, kteří si ihned objednali spoluúčast našeho spolku na oslavě následujícího jubilea trati.

Založeno: 23. března 1998
Počet členů: 43
Čestní členové: 6

Výbor spolku:

Předseda: Dušan Stolarik
Místopředseda: Ludmila Petrželová
Jednatel: Marek Říha

 

Technická sekce:

Pokladník: Jan Čiháček
Účetní: František Mikeš
Správce IT: Antonín Horák
Webmaster: Martin Vodák, Jiří Petržela