Připravované nostalgické akce

Brno – město uprostřed Evropy 2024

termín: sobota 15. a neděle 16. června 2024

Bezdružické parní léto 2024

termín: sobota 3. a neděle 4. srpna 2024

Prezentace zabezpečovací techniky

Muzejní víkend v Turnovském depu

termín: sobota 15. a neděle 16. června 2024

Přihlášení

Razítka

045.jpg

Ediční činnost

2015-05_Pohlednice_433.002.jpg

Nákupní košík

 x 

košík je prázdný

Také nás najdete

140 let Moravské pohraniční dráhy

termín: sobota 14. září 2013
kód akce: 08-112
pořadatel: České dráhy, a. s. – KCOD Olomouc
místo konání: traťový úsek Olomouc hlavní nádraží–Hanušovice–Dolní Lipka–Králíky
vozidla: 534.0432 + WLAB + 5 Ce + 735.007 + Ci + Ce + Ci + BDlm + M 131.101
období: třicátá léta dvacátého století
razítko: 11-085

Kulaté výročí některé z tratí naší železniční sítě připadá téměř na každý rok. Letopočet 2013 přinesl jedinečnou příležitost k oslavě 140 let existence tratí bývalé Moravské pohraniční dráhy (úřední německý název Mährische Grenzbahn, zkratka MGB). Jednalo se o soukromou společnost, u jejíhož zrodu stála sobotínská stavitelská firma bratří Kleinů a šumperská rodina Oberleithnerů. Po udělení koncese v roce 1871 začala postupně vznikat síť tratí MGB. První stavební práce započaly 31. července 1872 a jejich cílem bylo vybudování páteřní tratě mezi Šternberkem, Šumperkem, Hanušovicemi a Dolní Lipkou s napojením do tehdejšího pruského Kladska. Za pouhých 15 měsíců položili dělníci 89,9 kilometru kolejí, což je při tehdejší úrovni mechanizace úctyhodný výkon. Slavnostní zahájení provozu proběhlo 15. října 1873 a k jeho zajištění sloužilo osm parních lokomotiv, které obdržely jména podle měst a obcí, jimiž trať procházela. Společnost se zaměřovala především na nákladní dopravu a v důsledku této tarifní politiky nebyly její osobní vlaky příliš využívány. Síť MGB se následně podařilo rozšířit získáním o dva roky dříve postavené dráhy ze Zábřehu na Moravě do Sobotína; také se připravovala výstavba trati do Jeseníku s uvažovaným pokračováním do dnešních Głuchołaz v Polsku. V této době však zasáhla rakouskou ekonomiku hluboká hospodářská krize a nechvalně známý krach na vídeňské burze v roce 1873. Důsledkem byl propad regionálního průmyslu následovaný poklesem přepravních výkonů a růstem zadlužení společnosti. Vzniklá situace znamenala konec snu o dalším rozšiřování sítě MGB; naopak se začalo zhoršovat hospodaření, které bylo čím dál tím více shodkové, a velmi reálně se přiblížil finanční kolaps. V roce 1883 se do věci vložil stát a provoz na všech tratích MGB převzaly Rakouské státní dráhy (K.k.St.B.). V listopadu 1894 pak došlo k postátnění společnosti s platností od 1. ledna 1895, a provoz na trati tak mohl pokračovat dál až do letošního roku, kdy se úkolu důstojně oslavit významné výročí tratě ze Šternberka do Dolní Lipky chopil osvědčený pořadatelský tým Krajského centra osobní dopravy Českých drah v Olomouci. Mělo se tak stát v sobotu 14. září 2013 v rámci Dne železnice 2013. O dodání vlakového personálu a pamětního razítka k výročí tratě požádali pořadatelé náš spolek. Do organizování akce se postupně zapojily i další subjekty, například klub Moravská pohraniční, jehož cílem je mimo jiné obnovení provozu na části jubilující trati. Pravidelná osobní doprava mezi Hanušovicemi a Dolní Lipkou není totiž od 11. prosince 2011 provozována. Výjimkou jsou jen víkendové spoje, které se podařilo prosadit po změně ve vedení Pardubického kraje od 1. února 2013. Souprava zvláštního vlaku, s níž měla v sobotu 14. září vyrazit z olomouckého hlavního nádraží směrem na jubilující trať parní lokomotiva 534.0432, dosáhla impozantních rozměrů. Jako první byl řazen doprovodný vůz WLAB, následovalo pět vozů řady Ce, vložené hnací vozidlo T 466.0007, další tři „dřeváky“ řad Ce a Ci, bufetový vůz Bdlm, postrkový motorový vůz M 131.101 a v úseku Olomouc–Šumperk navíc ještě motorový vůz M 120.417. Akci však nepřálo počasí a celý den střídavě pršelo a mrholilo. To odradilo velkou část potenciálních cestujících a zklamalo železniční fotografy připravené podél trati. Vlak se tak zaplnil až ve stanici Šumperk. V cílové stanici Dolní Lipka se mu navzdory přetrvávajícímu dešti dostalo velkolepého uvítání. Na nádraží byl připraven bohatý doprovodný program, nechyběla živá hudba, nezbytné stánky s občerstvením a upomínkovými předměty. Přímo na nástupišti instalovali členové klubu Moravská pohraniční výstavu o historii tratě a v nedaleké obecní knihovně připravili další zajímavou výstavu snímků hanušovického fotografa Františka Pecha. Nechyběla ani příležitostná dopisnice vydaná Letohradským železničním klubem (LŽK). Parní lokomotiva s částí soupravy následně odvezla zvláštní vlak do nedalekých Králík a zpět tak, aby se mohli svézt i místní obyvatelé. Na nádraží v Dolní Lipce mezitím proběhl s využitím motorové lokomotivy posun a přeřazení soupravy pro návrat do Olomouce. I přes nepřízeň počasí se zvláštními vlaky svezlo 651 cestujících a propagační účel Dne železnice se tak podařilo splnit. O oslavách velmi kladně referoval místní tisk a zúčastnil se jich i štáb České televize, která zařadila jím natočenou reportáž do své hlavní zpravodajské relace.

 

Založeno: 23. března 1998
Počet členů: 42
Čestní členové: 6

Výbor spolku:

Předseda: Dušan Stolarik
Místopředseda: Ludmila Petrželová
Jednatel: Marek Říha

 

Technická sekce:

Pokladník: Jan Čiháček
Účetní: František Mikeš
Grafik: Luboš Brant
Webmaster: Martin Vodák, Jiří Petržela