Připravované nostalgické akce

Bezdružické parní léto 2024

termín: sobota 3. a neděle 4. srpna 2024

Mikulášská jízda do Oslavan 2024

termín: sobota 30. listopadu 2024

Prezentace zabezpečovací techniky

Bezdružické parní léto 2024

termín: sobota 3. a neděle 4. srpna 2024

Nádražní slavnost v Dubí

termín: sobota 17. srpna 2024

Přihlášení

Razítka

037.jpg

Ediční činnost

2015-08_Pohlednice_464.008.jpg

Nákupní košík

 x 

košík je prázdný

Také nás najdete

130 let tratě Hranice na Moravě–Vsetín

termín: sobota 12. dubna 2014
kód akce: 08-116
pořadatel: České dráhy, a. s. – KCOD Zlín, VSHKV Valašské Meziříčí
místo konání: traťový úsek Olomouc hlavní nádraží–Valašské Meziříčí–Vsetín
vozidla: 475.101 + Bac + Ar + Be + Ce + Ci + 8 Ce
období: třicátá léta dvacátého století
razítko: 11-089

Železniční trať z Hranic na Moravě do Valašského Meziříčí slouží veřejnosti od 1. listopadu 1884. V červenci následujícího roku došlo k jejímu prodloužení až do Vsetína. Význam tratě, budované původně jako vedlejší dráha, ovšem značně narostl v roce 1918 po vzniku samostatného Československa. Nový stát zoufale potřeboval rozšířit počet železnic mezi českými zeměmi a Slovenskem. V roce 1928 došlo proto k výstavbě navazující tratě ze Vsetína přes Horní Lideč do Bylnice, čímž vzniklo spojení s Vlárskou dráhou vedoucí do Trenčianské Teplé. Nově vytvořená spojnice však byla v celé délce jednokolejná. V původním úseku z Hranic do Moravě do Vsetína navíc vybavení stanic, stavební parametry i celková propustnost neodpovídaly požadavkům kladeným na takto důležitou železnici. Z tohoto důvodu proběhla v letech 1935–1937 generální oprava celé tratě, zahrnující výstavbu druhé traťové koleje a rozšíření všech stanic. Ve stejné době proběhla výstavba zcela nové dvoukolejné tratě z Horní Lidče do Púchova. Význam této železnice si v roce 1960 vynutil její kompletní elektrifikaci a nepoklesl ani po rozdělení Československa. Oslavy 130. výročí zahájení provozu připravili pořadatelé z Krajského centra osobní dopravy ČD ve Zlíně a Valašské společnost historických kolejových vozidel na sobotu 12. dubna 2014. Nejdůležitějším bodem programu se staly jízdy zvláštních vlaků. Hlavním spoj oslav, zvláštní vlak vedený parní lokomotivou 475.101 a sestavený ze 12 historických vozů druhé a třetí třídy, vyjel časně ráno z olomouckého hlavního nádraží do Vsetína. Jelikož se v letošním roce jednalo o první akci tohoto druhu, rozhodli se pořadatelé zavést v tomto spoji povinnou rezervaci míst a předprodej místenek i jízdenek ve vybraných železničních stanicích. Nápad se ukázal jako velmi prozíravý, neboť několik dní před akcí byl zvláštní vlak zcela vyprodán a již v první stanici Hranice na Moravě se jeho souprava zcela zaplnila. Další zájemci o svezení jej očekávali ve stanicích i na zastávkách jubilující trati. Na vsetínské nádraží, které se stalo hlavním centrem, dorazil zvláštní vlak krátce po půl desáté obsazený do posledního místa. Přímo v areálu stanice připravili pořadatelé doprovodný program. Zasloužený zájem návštěvníků budila parní lokomotiva 433.002, která je vozila v jednom osobním voze po manipulační koleji. Svezení především těm nejmenším nabízela i Síčova drobná železnice, známá svým funkčním modelem parní lokomotivy 310.017. Upoutala také poměrně rozsáhlá výstava železničních vozidel, na níž se představily lokomotivy T 466.0007, E 499.0085, 754.065-1, 742.045-8, 163.091-2, 110.039-5, 702.005-0 a motorový vůz 850.001-9. Zcela obsazen byl také historický autobus Prvního valašského motomuzea, který odjížděl v pravidelných intervalech na okružní jízdu po městě. Po nezbytném posunu vyrazila souprava zvláštního vlaku zpět na trať, aby se mohli svézt také obyvatelé Vsetína. Během jízdy do Hranic na Moravě a zpět se dostalo i na ty, kteří nesehnali místenky na první ranní mimořádný spoj. I tento pár vlaků vykazoval stoprocentní obsazenost a teprve při podvečerní jízdě ze Vsetína přes Valašské Meziříčí a Hulín do Kojetína bylo v soupravě trochu volněji. Naši průvodčí, posílení o několik uniformovaných členů spolku Kroměřížská dráhy, si tak mohli konečně oddechnout. Odbavování cestujících v posledním zvláštním vlaku se totiž neslo ve znamení veselé improvizace. Jízdenky rychle docházely a díky různým kombinacím se do konce akce podařilo vyprodat všechny. Vzhledem k této skutečnosti, na níž mělo svůj podíl i výrazně vydařené počasí, tak lze akci, na kterou dodal náš spolek pamětní razítka k výročí tratě, hodnotit jako velmi úspěšnou. Ve stejném duchu o ní v následujících dnech referoval místní tisk.

 

Založeno: 23. března 1998
Počet členů: 42
Čestní členové: 6

Výbor spolku:

Předseda: Dušan Stolarik
Místopředseda: Ludmila Petrželová
Jednatel: Marek Říha

 

Technická sekce:

Pokladník: Jan Čiháček
Účetní: František Mikeš
Grafik: Luboš Brant
Webmaster: Martin Vodák, Jiří Petržela