Připravované nostalgické akce

Brno – město uprostřed Evropy 2024

termín: sobota 15. a neděle 16. června 2024

Bezdružické parní léto 2024

termín: sobota 3. a neděle 4. srpna 2024

Prezentace zabezpečovací techniky

Muzejní víkend v Turnovském depu

termín: sobota 15. a neděle 16. června 2024

Přihlášení

Razítka

145.jpg

Ediční činnost

2015-07_Pohlednice_464.202.jpg

Nákupní košík

 x 

košík je prázdný

Také nás najdete

Mikulášská jízda Chornického železničního klubu 2015

termín: neděle 6. prosince 2015
kód akce: 08-132
pořadatel: Chornický železniční klub, z. s.
místo konání: traťový úsek Česká Třebová–Skalice nad Svitavou–Chornice–Česká Třebová
vozidla: 423.009 + 3 Ce + 1 x Rlm + 2 Ce
období: třicátá léta dvacátého století
razítko: 11-096

Letní období každého roku, jehož letopočet končí lichou číslicí, je v řadách stálých návštěvníků nostalgických akcí vždy ve znamení napjatého očekávání, zda se uskuteční tradiční okružní Mikulášská jízda, pořádaná naším spolkem na železničních tratích číslo 260 a 262. Během září a října 2015 se nám naštěstí podařilo získat příslib dostatečného množství sponzorských peněz, aby bylo možné zaplatit vypravení zvláštního vlaku sestaveného z letohradské parní lokomotivy 423.009 a soupravy historických vozů. Tato nákladná a pořadatelsky náročná akce se tedy opět mohla uskutečnit, ovšem pouze díky pochopení zástupců sponzorů i obcí a měst na trase zvláštního vlaku. Při přípravě předchozího ročníku akce jsme museli vypravením zvláštního motorového vlaku řešit zastavenou osobní železniční dopravu v úseku mezi Velkými Opatovicemi a Moravskou Třebovou. V roce 2015 došlo naštěstí k jejímu částečnému obnovení zavedením osobních vlaků z Moravské Třebové přes Chornice do Dzbele. Návrat cestujících našeho zvláštního vlaku jsme proto tentokrát řešili ve spolupráci s Českými drahami prodloužením trasy osobních vlaků 4584/4585 z Velkých Opatovic do Chornic. Tímto opatřením se podařilo vytvořit přípoj od pravidelného spoje, s nímž se mikulášský vlak setkal v Moravské Třebové, a umožnit tak návrat cestujících z úseku se zastavenou osobní dopravou zpět do jejich domovů. Mikulášský vlak CHŽK vyjel v neděli 6. prosince 2015 o půl jedenácté dopoledne na osvědčenou okružní trasu Česká Třebová–Skalice nad Svitavou–Chornice–Česká Třebová. Kromě našeho personálu v dobových uniformách jej doprovázel Mikuláš, anděl a dva čerti, ze kterých šla hrůza. Novinkou letošního ročníku bylo příležitostné pamětní razítko akce, které mohli zájemci získat u prodejce upomínkových předmětů. Souprava našeho vlaku se zaplnila ještě před odjezdem z výchozí stanice. Davy dalších cestujících nás očekávaly ve Svitavách, Březové nad Svitavou, Letovicích i Skalici nad Svitavou. Největší zájem o svezení jsme předpokládali ve stanici Boskovice, v níž byla z tohoto důvodu opět zřízena historická osobní pokladna. Díky naší spolupráci se společností Jindřichohradecké místní dráhy měla oproti předchozím ročníkům, kdy jsme na některé méně žádané relace využili různých starých a upravených lepenkových jízdenek, všechny nabízené jízdenky vzorně vytištěné. Kromě mnoha rodičů, kteří využili této příležitosti, aby ukázali svým potomkům, jak ještě nedávno probíhalo odbavování cestujících, se tak část prodaných jízdenek stala vítaným úlovkem některých jejich sběratelů. Historická pokladna však především výrazně usnadnila práci našemu vlakovému personálu a nejvíc jízdenek prodala do Šebetova. Tato stanice se nachází zhruba v polovině trasy, proto v ní vždy plánujeme nejdelší pobyt, který je jakousi přestávkou, umožňující lokomotivní četě provést důkladnou prohlídku a mazání lokomotivy. O cestující zvláštního vlaku se mezitím postarali šebetovští hasiči, kteří pro ně připravili bohaté občerstvení. Po hodině jsme pokračovali v jízdě přes Velké Opatovice, Chornice a Moravskou Třebovou do Mladějova na Moravě. Ve všech větších stanicích doplňovali místní hasiči vodu do lokomotivy a delší pobyt zvláštního vlaku byl naplánován i na zastávce Trpík. Obyvatelé této nejmenší samostatné obce na trase připravili pro jeho osazenstvo originální občerstvení servírované přímo v čekárně na nástupišti. Ve Třebovici v Čechách opustil zvláštní vlak koleje bývalé Moravské západní dráhy. Po 127 kilometrů dlouhé a téměř osm hodin trvající jízdě zastavil v 18.57 hodin u prvního nástupiště stanice Česká Třebová. Stejně jako v případě předchozích ročníků i v roce 2015 měla naše Mikulášská jízda velký úspěch a v následujících dnech o ní v tomto duchu informovala všechna místní tištěná média. Nezbývá než poděkovat všem městům, obcím a firmám za finanční podporu akce, lokomotivní četě stroje 423.009 za skvěle odvedenou práci, hasičským sborům za doplňování vody a v neposlední řadě všem cestujícím, kteří nás svou účastí přišli podpořit.

 

Založeno: 23. března 1998
Počet členů: 42
Čestní členové: 6

Výbor spolku:

Předseda: Dušan Stolarik
Místopředseda: Ludmila Petrželová
Jednatel: Marek Říha

 

Technická sekce:

Pokladník: Jan Čiháček
Účetní: František Mikeš
Grafik: Luboš Brant
Webmaster: Martin Vodák, Jiří Petržela