Připravujeme

Bezdružické parní léto 2022

termín: sobota 16. a neděle 17. července 2022

Přihlášení

Razítka

014.jpg

Ediční činnost

2015-08_Pohlednice_464.008.jpg

Nákupní košík

 x 

košík je prázdný

Také nás najdete

120 let místní dráhy Svitavy–Polička

termín: sobota 21. května 2016
kód akce: 08-133
pořadatel: Chornický železniční klub, z. s., Poličská lokálka, z. s., České dráhy, a. s.
místo konání: traťový úsek Česká Třebová–Svitavy–Polička–Čachnov
                                                  Pardubice hl. n.–Žďárec u Skutče–Polička
vozidla: 423.009 + 4 Ce + Dsd, T 444.162 + Dsd + 2 Bai, M 240.0113
období: 1896–2016
razítko: 11-100

Snahy zástupců města Poličky, směřující k získání železničního spojení se světem, se datují do druhé poloviny devatenáctého století. Stalo se tak v důsledku prudkého rozvoje textilního průmyslu ve Svitavách a dalších městech, ležících na železniční trati z Brna do České Třebové, zprovozněné v roce 1849. Nové výkonné továrny totiž připravily o práci většinu domácích tkalců. Jedinou možností, jak zabránit pokračujícímu úbytku obyvatel a úpadku města i jeho okolí, bylo zřízení železnice, která by je spojila se světem. První návrh na vybudování místní dráhy ze Svitav do Skutče se objevil v roce 1888. O pět let později však zkomplikoval snahy o jeho realizaci konkurenční projekt úzkorozchodné horské trati Březová–Svojanov–Polička. K velké radosti představitelů měst Svitavy a Polička nakonec zemský sněm počátkem roku 1894 upřednostnil původní projekt trati vedené ze Svitav. Koncese ke stavbě místní dráhy z Poličky do Skutče byla udělena 7. dubna 1894. Koncese pro stavbu navazující trati do Svitav následovala 10. září téhož roku. Stavba obou tratí se ihned rozběhla naplno. Slavnostní zahájení provozu ze Svitav do Poličky proběhlo 15. září 1896. Na druhé části trati z Poličky do Skutče k němu došlo o rok později 6. října 1897. Oslavy 120. výročí zahájení provozu uspořádaly v sobotu 21. května 2016 spolky Chornický železniční klub, z. s., a Poličská lokálka, z. s. Akce se uskutečnila pod záštitou hejtmana Pardubického kraje JUDr. Martina Netolického, PhD., za podpory Národního dopravce České dráhy, a. s., Správy železniční dopravní cesty, s. o., společnosti AWT a ve spolupráci s městy Svitavy a Polička. Na pořádání akce se dále podílelo Městské muzeum a galerie v Svitavách, Městská knihovna Polička, Česká pošta, s. p., Klub filatelistů 05-78 Svitavy a obce Vendolí, Květná, Sádek, Oldřiš, Borová, Pustá Kamenice a Čachnov. Již v pátek 20. května 2016 proběhla v Městském muzeu a galerii ve Svitavách vernisáž výstavy „Vlaky, vláčky, koleje“. Během ní byla veřejnosti představena kniha Pavla Stejskala a Josefa Vendolského, vydaná k výročí místní dráhy. Největším lákadlem sobotního programu se staly jízdy zvláštních vlaků, sestavených z historických vozů bývalé třetí třídy a vedených parní lokomotivou 423.009 z roku 1922. Ve služebním voze soupravy, doprovázené vlakovým personálem ve stejnokrojích ze třicátých let dvacátého století, fungoval po celou dobu oslav úřad vlakové pošty. Cestující si tak mohli zakoupit pohlednici nebo dopisnici, vydanou k výročí tratě, a odeslat ji přímo z jedoucího vlaku. Filatelisté navíc ocenili nejen speciální razítko vlakové pošty, ale i pamětní list nebo známku. Zvláštní vlak vedený parní lokomotivou vyjel krátce před osmou hodinou ze stanice Česká Třebová. Po příjezdu na svitavské nádraží se uskutečnilo jeho slavnostní přivítání a vypravení do Poličky, odkud se v poledne vrátil zpět. Parní lokomotiva následně odvezla ještě jeden pár mimořádných spojů v trase Svitavy–Čachnov a večer zamířila se svoji soupravou zpět do České Třebové. Jeden pár zvláštních vlaků jel v trase Pardubice hl. n.–Žďárec u Skutče–Svitavy a zpět. Vedla jej historická motorová lokomotiva T 444.162. Sestával ze služebního vozu pro přepravu jízdních kol a dvou čtyřosých vozů řady Bai. Pro navození dobové atmosféry ho doprovázel personál ve stejnokrojích z padesátých let dvacátého století. Hlavní mimořádně vypravené spoje oslav doplnilo ještě pět zvláštních vlaků s kratšími trasami, vedených historickým motorovým vozem M 240.0113. Personál těchto spojů byl ustrojen v historických uniformách, používaných od šedesátých let dvacátého století. K odbavení cestujících ve všech zvláštních vlacích sloužily dobové lepenkové jízdenky. Na čtyři pravidelné spoje nasadily České dráhy moderní motorovou jednotku řady 844 RegioShark. V těchto vlacích platil tarif ČD a odbavení jejich cestujících proběhlo standardním způsobem. Spolek Poličská lokálka otevřel během sobotních oslav malé železniční muzeum, umístěné v bývalé čekárně železniční stanice Květná. Akci, na níž nechyběl ani doprovodný kulturní program, koncerty, výstavy železničních vozidel v Poličce a ve Svitavách, nezbytné pamětní razítko nebo prodej upomínkových předmětů, vyhodnotily regionální sdělovací prostředky jako velmi zdařilou. Nezbývá než poděkovat všem, kteří nám s přípravou oslav pomohli, a to jak finančními dary, tak nezbytnou pomocí při propagaci a organizaci.

 

Založeno: 23. března 1998
Počet členů: 43
Čestní členové: 6

Výbor spolku:

Předseda: Dušan Stolarik
Místopředseda: Ludmila Petrželová
Jednatel: Marek Říha

 

Technická sekce:

Pokladník: Jan Čiháček
Účetní: František Mikeš
Správce IT: Antonín Horák
Webmaster: Martin Vodák, Jiří Petržela