Připravované nostalgické akce

Brno – město uprostřed Evropy 2024

termín: sobota 15. a neděle 16. června 2024

Bezdružické parní léto 2024

termín: sobota 3. a neděle 4. srpna 2024

Prezentace zabezpečovací techniky

Muzejní víkend v Turnovském depu

termín: sobota 15. a neděle 16. června 2024

Přihlášení

Razítka

018.jpg

Ediční činnost

2015-03_Pohlednice_423.009.jpg

Nákupní košík

 x 

košík je prázdný

Také nás najdete

120 let místní dráhy Polička–Žďárec u Skutče

termín: sobota 2. září 2017
kód akce: 08-149
pořadatel: Poličská lokálka, z. s.
místo konání: traťový úsek Česká Třebová–Svitavy–Polička–Žďárec u Skutče–Pardubice hl. n.
vozidla: 464.008 + 2 Dsd + 5 Ce, M 131.1228, M 240.0113, M 286.0044
období: třicátá léta dvacátého století
razítko: 11-109

Počátky snah o připojení města Polička k železniční sítí sahají až do druhé poloviny devatenáctého století. Jednalo se o přímý důsledek prudkého rozvoje textilního průmyslu ve Svitavách a dalších městech, ležících na hlavní železniční trati z Brna do České Třebové, zprovozněné v roce 1849. Nové továrny totiž připravily o práci většinu domácích tkalců a jedinou možností, jak zabránit pokračujícímu úbytku obyvatel a úpadku města i jeho okolí, bylo zřízení železnice. Snahy o vybudování místní dráhy vedoucí ze Svitav přes Poličku do Skutče mají svůj počátek v roce 1888. Přes počáteční komplikace, způsobené především konkurenčním projektem úzkorozchodné horské trati Březová–Svojanov–Polička, se nakonec představitelům měst Svitavy a Polička podařilo u zemského sněmu prosadit svou verzi vedení železnice. Koncese ke stavbě místní dráhy z Poličky do Skutče byla udělena 7. dubna 1894. Koncese pro stavbu navazující trati do Svitav následovala 10. září téhož roku. Stavba železnice se ihned rozběhla naplno. První vlak ze Svitav přijel do Poličky 15. září 1896, slavnostní zahájení provozu na druhé části trati z Poličky do Skutče proběhlo o rok později 6. října 1897. Oslavy 120. výročí zahájení provozu uspořádal v sobotu 2. září 2017 spolek Poličská lokálka, z. s. Akce se uskutečnila pod záštitou hejtmana Pardubického kraje JUDr. Martina Netolického, PhD., za podpory Národního dopravce České dráhy, a. s., a ve spolupráci s městy Polička, Skuteč a Městskou knihovnou Polička. Hlavním bodem programu oslav se staly jízdy zvláštních vlaků. Největšímu zájmu veřejnosti se samozřejmě těšily mimořádní spoje sestavené z historických vozů bývalé třetí třídy a vedené parní lokomotivou 464.008 z roku 1935. Poválečný motorový provoz pak připomněly další zvláštní vlaky, na nichž se vystřídaly historické motorové vozy M 240.0113 „Singrovka“, M 286.0044 „Krokodýl“ a M 131.1228 „Hurvínek“. Nesměla chybět ani prezentace moderní regionální železniční dopravy, o kterou se postarala motorová jednotka řady 844 „RegioShark“, nasazená Českými drahami na vybrané pravidelné spoje. Náš spolek dodal na oslavy pamětní razítko, zpracoval návrhy lepenkových jízdenek a na zvláštních vlacích vedených parní lokomotivou zajistil železniční personál v dobových uniformách. Oslavy, na nichž nechyběl ani doprovodný kulturní program, koncerty, výstavy železničních vozidel v Poličce a ve Skutči, oblíbený Kinematovlak, Vláček Hráček, vůz s výstavou o historii železnice nebo prodej upomínkových předmětů, vyhodnotily regionální sdělovací prostředky jako velmi zdařilé. Jejím pořadatelům ze spolku Poličská lokálka bychom proto rádi popřáli mnoho podobně úspěšných akcí v následujících letech.

 

Založeno: 23. března 1998
Počet členů: 42
Čestní členové: 6

Výbor spolku:

Předseda: Dušan Stolarik
Místopředseda: Ludmila Petrželová
Jednatel: Marek Říha

 

Technická sekce:

Pokladník: Jan Čiháček
Účetní: František Mikeš
Grafik: Luboš Brant
Webmaster: Martin Vodák, Jiří Petržela