Připravujeme

Brno – město uprostřed Evropy 2018

termín: neděle 17. června 2018

Bezdružické parní léto 2018

termín: sobota 30. června 2018

Přihlášení

Razítka

074.jpg

Ediční činnost

2015-02_Pohlednice_BOE.jpg

Slavnostní otevření muzea Stará Turá

termín: sobota 30. září 2017
kód akce: 08-151
pořadatel: Železniční muzeum Stará Turá
místo konání: traťový úsek Stará Turá–Myjava
vozidla: 314.303 + 3 Ci, M 120.417, M 262.004, M 262.007
období: třicátá léta dvacátého století
razítko:

V sobotu 30. září 2017 proběhla v areálu železniční stanice Stará Turá na Slovensku akce s názvem Slavnostní otevření Železničního muzea Stará Turá. Završila úsilí členů sdružení Železničné múzeum Stará Turá, kteří více než deset let shromažďovali a restaurovali předměty, vztahující se k historii železnice. Vznikla tak ojedinělá muzejní expozice, určená nejen příznivcům železniční historie, ale především široké veřejnosti, školní mládeži, turistům i náhodným návštěvníkům. Ve spolupráci se Železnicemi slovenské republiky (ŽSR) se sdružení podařilo realizovat i velmi zdařilou a citlivě provedenou rekonstrukci budov stanice Stará Turá, díky níž získaly tyto stavby stejný architektonický vzhled, jaký měly v období svého vzniku v roce 1928. Expozice je rozdělena na dvě části, přičemž jedna je umístěna v bývalé čekárně výpravní budovy a druhá ve staničním skladišti. Do budoucna je plánováno i zřízení samostatného souboru venkovních prvků zabezpečovacích zařízení, který se bude nacházet v sousedství výpravní budovy. Hlavním bodem celodenní slavnosti s bohatým doprovodným programem se samozřejmě staly jízdy zvláštních vlaků. Na trať Stará Turá–Myjava vyjely tři páry mimořádných spojů, sestavené z historických vozů bývalé třetí třídy a vedené parní lokomotivou 314.303 z roku 1898. Na dva páry zvláštních vlaků vypravených v téže trati byl nasazen unikátní historický motorový vůz M 120.417 z roku 1931. V opačném směru ze Staré Turé do Nového Mesta nad Váhom jezdily historické motorové vozy M 262.004 a M 262.007. Atmosféru první československé republiky pomohly navodit i vystavené historické automobily nebo přítomnost četnické hlídky i dalších dobově ustrojených účastníků. Součástí slavnostního aktu otevření muzea byla i hraná scénka příjezdu ministra železnic Josefa Václava Najmana, jehož představitel přednesl stejný projev, který zazněl při otevření železniční trati Veselí nad Moravou–Nové Mesto nad Váhom v roce 1927. Po scénce, projevech a přestřižení pásky vystoupil Cisársky a kráľovský komorný dychový orchester z Bratislavy. Kulturní program pokračoval ve večerních hodinách ve staničním skladišti, kde vystoupily dvě cimbálové hudby a proběhlo pásmo příspěvků o historii železniční tratě Veselí nad Moravou–Nové Mesto nad Váhom, včetně prezentace unikátních fotografií z její výstavby. Chornický železniční klub zajistil na vlacích vedených parní lokomotivou 314.303 a motorovým vozem M 120.417 železniční personál v dobových uniformách. Akce se těšila velkému zájmu veřejnosti a naši průvodčí prodali téměř všechny přidělené jízdenky. Kolegům ze Slovenska tak nezbývá než poděkovat za pozvání a popřát jim další zdařilé akci i úspěšné dokončení plánované expozice.

Fotografie:
1.Páteční večer ve stanici Stará Turá. Foto Marie Veselá
2.Zvláštní vlaky připravené k odjezdu do Myjavy. Foto Marie Veselá
3.Kontrola jízdních dokladů. Foto Stanislav Plachý
4.Zvláštní vlak odjíždí Poriadie do Myjavy. Foto Stanislav Plachý
5.Zbrojení parní lokomotivy 314.303 uhlím. Foto Marie Veselá
6.Motorový vůz M 120.417 na cestě ze Staré Turé do Myjavy. Foto Stanislav Plachý
7.Náš vlakový personál u motorového vozu M 120.417. Foto Stanislav Plachý
8.Zpáteční jízda do Staré Turé. Foto Stanislav Plachý
9.Scénka příjezdu ministra železnic Josefa Václava Najmana. Foto Marie Veselá
10.Scénka příjezdu ministra železnic Josefa Václava Najmana. Foto Stanislav Plachý
11.Expozice železničního muzea ve Staré Turé. Foto Stanislav Plachý
12.Expozice železničního muzea ve Staré Turé. Foto Stanislav Plachý
13.Expozice železničního muzea ve Staré Turé. Foto Stanislav Plachý
14.Expozice železničního muzea ve Staré Turé. Foto Stanislav Plachý
15.Odbavení cestujících zvláštních vlaků v dobové pokladně. Foto Stanislav Plachý
16.Členové CHŽK a Klubu policejní historie Brno. Foto Stanislav Plachý

Založeno: 23. března 1998
Počet členů: 44
Čestní členové: 6

Výbor spolku:

Předseda: Dušan Stolarik
Místopředseda: Ludmila Petrželová
Jednatel: Marek Říha

 

Technická sekce:

Pokladník: Jan Čiháček
Účetní: František Mikeš
Správce IT: Antonín Horák
Webmaster: Radek Vitík, Jiří Petržela