Připravujeme

Bezdružické parní léto 2022

termín: sobota 16. a neděle 17. července 2022

Přihlášení

Razítka

088.jpg

Ediční činnost

2015-12_Rocenka_2014.jpg

Nákupní košík

 x 

košík je prázdný

Také nás najdete

Výstražník PZZ AŽD 71 bez závory, novější provedení

výrobce: Automatizace železniční dopravy Praha
rok výroby: 1986
výrobní číslo: 
provozní nasazení: přejezd P286 v km 10,077 v TÚ Chrást u Plzně–Stupno
provoz ukončen: březen 2019
převzato: 27. srpna 2019
stav: opraven, umístěn v depozitáři
reportáž o převzetí exponátu: Výstražník AŽD 71 z Chrástu u Plzně

popis:
Novější provedení výstražníku přejezdového zabezpečovacího zařízení AŽD 71 bez závory a s pozitivní signalizací. Pochází z přejezdu P286, který po přeložení trati Praha–Plzeň do Ejpovických tunelů leží nově v kilometru 10,077 mezi dopravnami Chrást u Plzně a Stupno. Jedná se o ukázku, jak vypadaly tyto výstražníky dodávané po roce 1976 až do ukončení výroby po nástupu moderních elektronických přejezdových zabezpečovacích zařízení. Výstražník se skládá z ocelového sloupku upevněného prostřednictvím litinové základové svorkovnicové skříně s víkem k betonovému základu. Ve dvou třetinách výšky sloupku je pomocí svorníku upevněna trubková konzola. Na jejím konci se nachází dvoudílný držák umožňující natáčet skříň výstražníku ve vodorovné i ve svislé ose a nesoucí svítilnovou skříň čtvercového tvaru o rozměrech 590 x 590 x 135 mm. Její čelní stěna má tři kulaté otvory o průměru 190 mm, seskupené do tvaru rovnostranného trojúhelníku postaveného na vrcholu. V horní části se nacházejí dva otvory pro červená světla, v dolní pak otvor pro bílé světlo pozitivní signalizace. Ke spodní hraně skříně je připevněna červenobílá smaltovaný tabulka s nápisem POZOR VLAK. Pro akustickou výstrahu slouží zvonek, umístěný uvnitř skříně. Pro šíření jeho zvuku má skříň tři mřížky, nacházející se na přední stěně vpravo i vlevo od světla pozitivní signalizace a v horní části dvířek zabírajících celou zadní stěnu svítilnové skříně. Dvířka se uzavírají pomocí dvou zámků na univerzální pětihranný klíč. K horní části svítilnové skříně je upevněn držák vyrobený z ocelového plechu a nesoucí výstražný kříž zhotovený formou výlisku z ocelového plechu. Ve spodní přední části sloupku výstražníku je připevněna sklápěcí plošinka, umožňující udržujícímu zaměstnanci snadnější přístup do svítilnové skříně. Přejezdová zabezpečovací zařízení AŽD 71 budou v muzejní expozici CHŽK dále prezentovat stojan s výstrojí PZZ, kontrolní skříňka, výstražník bez závory v původním provedení a výstražník se závorou v původním i novějším provedení.

Založeno: 23. března 1998
Počet členů: 43
Čestní členové: 6

Výbor spolku:

Předseda: Dušan Stolarik
Místopředseda: Ludmila Petrželová
Jednatel: Marek Říha

 

Technická sekce:

Pokladník: Jan Čiháček
Účetní: František Mikeš
Správce IT: Antonín Horák
Webmaster: Martin Vodák, Jiří Petržela