Připravované nostalgické akce

Bezdružické parní léto 2024

termín: sobota 3. a neděle 4. srpna 2024

Mikulášská jízda do Oslavan 2024

termín: sobota 30. listopadu 2024

Prezentace zabezpečovací techniky

Bezdružické parní léto 2024

termín: sobota 3. a neděle 4. srpna 2024

Nádražní slavnost v Dubí

termín: sobota 17. srpna 2024

Přihlášení

Razítka

131.jpg

Ediční činnost

2015-07_Pohlednice_464.202.jpg

Nákupní košík

 x 

košík je prázdný

Také nás najdete

Reléové zabezpečovací zařízení vzor SSSR

Reléová zabezpečovací zařízení (RZZ) vzor SSSR se na území našeho státu začala budovat v první polovině padesátých let dvacátého století. První byla aktivována v prosinci 1953 ve stanicích Velim a Pečky. Sovětský systém měl individuální stavění výhybek, které se u prvních zařízení dodaných ze SSSR obsluhovaly pomocí dvoupolohových řadičů, umístěných ve spodní části ovládacího pultu. Po jejich přeložení do požadovaných poloh bylo nutné obsloužit zvláštní kombinované tlačítko, umístěné u makety návěstidla, u něhož začínala požadovaná vlaková nebo posunová cesta. Stlačením vnitřního malého tlačítka se rozsvítily v reliéfu kolejiště průsvitky indikující polohu pojížděných výhybek. Po kontrole správnosti jejich postavení stlačil obsluhující zaměstnanec vnější velké tlačítko. Na základě tohoto povelu provedlo zařízení závěr jízdní cesty a rozsvítilo povolující znak na návěstidle. Tlačítka sloužící pro přípravu vlakových cest měla šestihranný tvar, zatímco pro posunové cesty sloužila kulatá. Reléová zabezpečovací zařízení ze SSSR se v provozu velmi osvědčila. Kromě zvýšení bezpečnosti, snížení počtu potřebných zaměstnanců a odbourání namáhavého stavění výhybek mechanickými prostředky, patřila k jejich přednostem i rychlost přípravy jízdních cest. Od obsluhujících zaměstnanců však vyžadovala perfektní znalost konfigurace kolejiště, což působilo problémy především ve větších stanicích nebo při složitějších poměrech. V roce 1954 zahájil tehdejší národní podnik Elektrosignal Praha (ESP) licenční výrobu některých komponentů a následně celých zařízení. Jeho konstruktéři se samozřejmě snažili sovětský systém inovovat. Výrazné zjednodušení a zpřehlednění obsluhy znamenal jejich nápad umístit řadiče výhybek přímo do reliéfu kolejiště. Na počátku šedesátých let dvacátého století se navíc snažili upravit zařízení tak, aby nemusela mít kombinovaná tlačítka. Jejich výroba byla nákladná, následná údržba komplikovaná a předpokládalo se, že po delším provozu budou náchylná k poruchám. Problém se podařilo vyřešit zavedením jediného tlačítka, po jehož stisknutí se v celém reliéfu kolejiště rozsvítily všechny průsvitky indikující polohu výhybek. Budování zařízení sovětského vzoru skončilo v polovině šedesátých let dvacátého století po zavedení nového typu RZZ AŽD 65.

Reléová zabezpečovací zařízení vzor SSSR budou v expozici CHŽK kromě vnitřních prvků samozřejmě prezentovat i prvky venkovní. Kompletujeme proto sadu vhodných světelných návěstidel a vlastníme i pomocné stavědlo nebo skříň s výstrojí návěstního bodu automatického bloku. Při výběru exponátů se snažíme, aby byly zastoupeny originální sovětské prvky i pozdější československé licenční výrobky.

Exponáty:

Založeno: 23. března 1998
Počet členů: 42
Čestní členové: 6

Výbor spolku:

Předseda: Dušan Stolarik
Místopředseda: Ludmila Petrželová
Jednatel: Marek Říha

 

Technická sekce:

Pokladník: Jan Čiháček
Účetní: František Mikeš
Grafik: Luboš Brant
Webmaster: Martin Vodák, Jiří Petržela