Připravujeme

Bezdružické parní léto 2022

termín: sobota 16. a neděle 17. července 2022

Přihlášení

Razítka

098.jpg

Ediční činnost

2015-06_Pohlednice_475.101.jpg

Nákupní košík

 x 

košík je prázdný

Také nás najdete

Přejezdové zabezpečovací zařízení PZZ-EA

Začátkem devadesátých let dvacátého století začala železniční správa zvažovat možnosti náhrady morálně a technicky zastaralého přejezdového zabezpečovacího zařízení AŽD 71 novějším typem, využívajícím v té době nejnovější dostupné technologie. První vývojové práce na novém elektronickém přejezdovém zabezpečovacím zařízení započaly ve firmě AŽD Praha v roce 1990, nicméně teoreticky byla tato problematika řešena na katedře Bloky a spoje, oddělení zabezpečovací techniky VŠDS Žilina již v závěru osmdesátých let. Práce na prvním prototypu označeném jako PZZ-E a vybaveném řídicím počítačem vyvinutým v kooperaci se společností Elitron Liberec skončily v roce 1992. Jeho zkušební provoz začal 9. září 1993 na železničním přejezdu P4251 nacházejícím se v zastávce Bartoňov a ležícím v kilometru 57,225 mezi stanicemi Bludov a Ruda nad Moravou. Zařízení sestávalo ze dvou výstražníků typu AŽD 71 s pozitivní signalizací vybavených optickým dohledem červených i bílých světel, automatickým ovládáním pomocí dvou ventilových kolejových obvodů doplněných o dvojici anulačních souborů ASE5, zálohovaným napájením s rotačním měničem a řídicím počítačem Elitron. Výstroj zařízení byla umístěna do přístrojové skříně PSK a jeho indikační prvky se nacházely na kolejové desce instalované na stanovišti závoráře v zastávce Bartoňov. Aktivace druhého prototypu zařízení PZZ-E proběhla v roce 1994 na přejezdu P1678 nacházejícím se v zastávce Obora u Kaznějova a ležícím v kilometru 21,504 mezi stanicemi Horní Bříza a Kaznějov. Zařízení mělo opět dva výstražníky AŽD71 s pozitivní signalizací doplněné o optický dohled červených i bílých světel, zcela nové bodové automatické ovládání prostřednictvím anulačních souborů ASE5, přejezdníky informující strojvedoucí o stavu PZZ, automatický restart po uplynutí druhé části mezní doby výstrahy, zálohované napájení s elektronickým měničem a řídicí počítač Elitron. Jeho elektronika byla řešena v konstrukční stavebnici AŽD a veškerá výstroj se nacházela v přístrojové skříni PSK. V první etapě ověřovacího provozu obou zařízení sledovali a kontrolovali jejich činnost zaměstnanci závorářských stanovišť. U zařízení v Bartoňově došlo v roce 1995 k doplnění přenosu dálkových indikací a povelů do řídicí stanice PZZ-E v přístrojovém provedení, s řídicím počítačem Elitron, umístěné ve stanici Ruda nad Moravou. V prosinci 1995 bylo vydáno technické schválení VÚŽ Praha pro zařízení PZZ-E s přejezdníky, v dubnu 1997 pak pro PZZ-E s komunikací do řídicí stanice. V roce 1997 došlo také k udělení patentu AŽD PV 2562-1995 nazvaného Programovatelné přejezdové zabezpečovací zařízení. V letech 1996–1997 proběhla rekonstrukce technologie zařízení do konstrukční stavebnice Almes s náhradou řídicího počítače Elitron řídicím počítačem AŽD. K zařízení označenému nově jako PZZ-E-B byly následně doplněny varianty automatického ovládání pro dvouúsekové ovládání s dvojicí ASE5 a tříúsekové ovládání s dvojicí ASE5 a s ASE5 v indikačním bodě. Původně používané výstražníky AŽD 71 nahradily nově vyvinuté výstražníky AŽD 97-PV s plastovým svítilnovým štítem a se svítilnami doplněnými o fotometrický dohled. Nově použité závorové pohony označené jako ZPZ byly licenčními výrobky německé firmy Pintsch-Bamag. V této fázi vývoje došlo k přeznačení typu zařízení na PZZ-EA. Po ověřovacím provozu na přejezdu P6532 ležícím v kilometru 204,392 mezi stanicemi Grygov a Olomouc hlavní nádraží bylo v roce 1997 vydáno technické schválení zařízení a začaly probíhat první obchodní realizace, konkrétně ve stanicích Pelhřimov, Petrovice u Karviné, Kostelec u Jihlavy a v úseku ze Skalice nad Svitavou do Šebetova. Do konce roku 1998 došlo k aktivaci přejezdových zařízení PZZ-EA na všech přejezdech modernizované tratě Brno–Česká Třebová, kde se nově uplatnila datová vazba řídicí stanice do hybridního staničního zabezpečovacího zařízení typu ETB. V následujících dvaceti letech probíhal samozřejmě další technický vývoj a zdokonalování zařízení. Od roku 1999 došlo například k náhradě závorových pohonů Pintsch-Bamag pohonem AŽD 99. Proběhla také inovace výstražníků a v současné době jsou tato zařízení dodávána s modernizovaným typem AŽD VL vybaveným LED svítilnami a elektronickými zvonky ZV01 nebo ZV02. U přejezdů se závorami jsou od roku 2016 nasazovány výhradně nejmodernější závorové pohony PZA 100. Z těchto důvodů jsme pro naši připravovanou muzejní expozici odkoupili výstražník AŽD 97-PV v původním provedení a závorový pohon ZPZ Pintsch-Bamag.

Exponáty:

Založeno: 23. března 1998
Počet členů: 43
Čestní členové: 6

Výbor spolku:

Předseda: Dušan Stolarik
Místopředseda: Ludmila Petrželová
Jednatel: Marek Říha

 

Technická sekce:

Pokladník: Jan Čiháček
Účetní: František Mikeš
Správce IT: Antonín Horák
Webmaster: Martin Vodák, Jiří Petržela