Připravujeme

Brno – město uprostřed Evropy 2018

termín: neděle 17. června 2018

Bezdružické parní léto 2018

termín: sobota 30. června 2018

Přihlášení

Razítka

008.jpg

Ediční činnost

2015-10_Pohlednice_314-303.jpg

EPOCHA 6 – období let 1954–1966

Československá republika (1954–1960)
Československá socialistická republika (1960–1966)

K období budování socialistického Československa se váží ne příliš praktické stejnokroje armádního vzoru. Na rozdíl od dosavadní praxe, kdy měli stejnokroj pouze ti zaměstnanci, kteří přicházeli do styku s cestující veřejnosti, byli nově stejnokrojem vystrojeni všichni železničáři včetně ministra dopravy a jeho náměstků. Z důvodu jejich vzájemného odlišení zavedl nový předpis šest odznaků pracovních odvětví (podobně jako rozlišovací odznaky v armádě určující druh vojska), které se umisťovaly na nárameníku mezi knoflíkem a hodnostním označením. Jednalo se o odbory doprava (symbol tratě s návěstidlem), vozba (lokomotiva), tratě (most), spoje (blesky a pěticípá hvězda v kruhu na čtvercové podložce), administrativa (srp, kladivo, a francouzský klíč na pěticípé hvězdě) a požární a ochranné sbory (dvě zkřížené pušky). Revoluční změnou byla možnost nosit za velkých veder samotnou košili opatřenou nárameníky. V roce 1963 byl na čapky zaveden nový státní znak společně s novým typem okřídleného kola. Na límcových výložkách pak nové odznaky, typově shodné s okřídleným kolem na čapce a stříbrné doplňky nižších zaměstnanců změněny na zlaté. Tuhé nárameníky se záhy po zavedení ukázaly jako značně nepraktické, podle vzpomínek pamětníků obzvláště pro ty zaměstnance, kteří nosili přes rameno brašny. Stejnokroje vzor 1954 tak nebyly mezi tehdejšími železničáři příliš oblíbené. Patří nicméně neodmyslitelně k historii naší země. Při zajišťování akcí z tohoto období spolupracujeme především s Klubem vojenské historie Československo 1945–1990, která nám pomáhá navodit dobovou atmosféru této nepříliš radostné etapy naší historie.

Fotografie:
1.Průvodčí, hodnost výkonný, pracovní odvětví Doprava
2.Závorář, hodnost starší výkonný, pracovní odvětví Tratě a stavitelství
3.Návěstní dozorce, hodnost starší technik, pracovní odvětví Spoje
4.Výpravčí, hodnost dozorčí (1957 mladší dozorčí), pracovní odvětví Doprava
5.Příslušník Ozbrojené a požární ochrany železnic, hodnost starší dozorčí (1957 mladší dozorčí), pracovní odvětví Požární a ochranné sbory
6.Náčelník stanice, hodnost vrchní dozorčí (1957 starší dozorčí), pracovní odvětví Doprava
7.Náčelník lokomotivního depa, hodnost ředitel I. stupně, pracovní odvětví Vozba
8.Náčelník dráhy, hodnost vrchní ředitel I. stupně, pracovní odvětví Doprava
9.Náměstek ministra dopravy, hodnost ústřední ředitel železnic II. stupně
10.Ministr dopravy, hodnost ministr dopravy
11.Průvodčí, hodnost technik, pracovní odvětví doprava, provedení stejnokroje z roku 1963
12.Personalista, hodnost mladší dozorčí, pracovní odvětví Administrativa, provedení stejnokroje z roku 1963
13.Provedení kabátu se stříbrnými doplňky
14.Provedení pláště se stříbrnými doplňky
15.Provedení kabátu se zlatými doplňky
16.Provedení pláště se zlatými doplňky

Založeno: 23. března 1998
Počet členů: 44
Čestní členové: 6

Výbor spolku:

Předseda: Dušan Stolarik
Místopředseda: Ludmila Petrželová
Jednatel: Marek Říha

 

Technická sekce:

Pokladník: Jan Čiháček
Účetní: František Mikeš
Správce IT: Antonín Horák
Webmaster: Radek Vitík, Jiří Petržela