Připravujeme

Bezdružické parní léto 2022

termín: sobota 16. a neděle 17. července 2022

Přihlášení

Razítka

013.jpg

Ediční činnost

2015-08_Pohlednice_464.008.jpg

Nákupní košík

 x 

košík je prázdný

Také nás najdete

Archiv aktualit 2015

 

Nové pamětní razítko ve stanici Lanškroun

097V sobotu 23. května 2015 uspořádal náš spolek a České dráhy, a. s. oslavy 130. výročí zahájení provozu na místní dráze z Rudoltic v Čechách do Lanškrouna. Reportáž z této velmi úspěšné akce bude zveřejněna v sekci AKCE, rok 2015. K výročí jsme nechali zhotovit i nezbytné pamětní razítko, které bylo po skončení akce ponecháno v osobní pokladně stanice Lanškroun. Spolu s jeho otiskem můžete na pokladní přepážce získat též otisky pamětních razítek zhotovených předchozím výročím trati. Informace o umístění všech námi dodaných razítek získáte v sekci PAMĚTNÍ RAZÍTKA.

 

 

Náhrada IS Solari ve stanici Brno hlavní nádraží

02Na přelomu dubna a května 2015 proběhla na brněnském hlavním nádraží náhrada dosavadního vizuálního informačního systému italské firmy Solari di Udine z roku 1996 novým elektronickým systémem Elektročas. Protože se jednalo o unikátní zařízení, které bylo před 20 lety dodáno pouze do stanic Praha hlavní nádraží (nahrazeno v roce 2009) a Brno hlavní nádraží vyjednali jsme se SŽDC, s. o. jeho odprodej pro muzejní účely. Několik tabulí různých typů se tak stane součástí naší připravované muzejní expozice. Zbývající prvky zařízení získaly našim prostřednictvím další subjekty i soukromí sběratelé. O celé akci připravujeme reportáž, kterou zveřejníme v sekci NAŠE KRONIKA. Krátce před vypnutím zařízení jsme iniciovali vznik krátkého filmového dokumentu, jehož cílem bylo zdokumentovat provoz uvedeného zařízení.

Film můžete shlédnout

 

 

Nové pamětní razítko KPKV

095V červnu 2015 bylo zástupci Klubu přátel kolejových vozidel Brno předáno nové pamětní razítko. Jeho ústředním motivem je parní lokomotiva 213.901 (BS 200). Otisk tohoto razítka mohou zájemci získat na akcích, které KPKV pořádá nebo se na nich pořadatelsky podílí. Informace o možnostech získání otisků ostatních námi dodaných razítek získáte v sekci PAMĚTNÍ RAZÍTKA.

 

 

Pohlednice stanice Boskovice

2015 02 Pohlednice BOESběratele pohlednic jistě potěší informace, že jsme v červenci 2015 vydali novou pohlednici železniční stanice Boskovice. V sortimentu našich upomínkových předmětů nahradí již vyprodanou předchůdkyni z roku 2003. Na nové verzi pohlednice jsou použity dvě původní historické fotografie z počátků provozu stanice. Zbývající dva snímky ze současnosti byly nahrazeny aktuálními. Pohlednici lze zakoupit na obvyklých místech i na námi pořádaných nebo spolupořádaných akcích. Informace o možnosti nákupu ostatních upomínkových předmětů získáte v sekci EDIČNÍ ČINNOST.

 

 

Nová pamětní razítka na Bezdružické lokálce

093V červenci a srpnu 2015 proběhlo již desáté Bezdružické parní léto. Pro letošní ročník této akce jsme zajistili dvě nová pamětní razítka „Cebiv“ a „Pňovanský most“. Obě razítka budou k dispozici veřejnosti v železničním muzeu umístěném ve skladišti stanice Bezdružice a na vybraných akcích pořádaných spolkem Plzeňská dráha. Informace o umístění všech námi dodaných razítek získáte v sekci PAMĚTNÍ RAZÍTKA.

 

 

Založeno: 23. března 1998
Počet členů: 43
Čestní členové: 6

Výbor spolku:

Předseda: Dušan Stolarik
Místopředseda: Ludmila Petrželová
Jednatel: Marek Říha

 

Technická sekce:

Pokladník: Jan Čiháček
Účetní: František Mikeš
Správce IT: Antonín Horák
Webmaster: Martin Vodák, Jiří Petržela