Připravujeme

Zahájení nostalgické sezony 2018

termín: sobota 7. dubna 2018

Brno – město uprostřed Evropy 2018

termín: neděle 17. června 2018

Přihlášení

Razítka

074.jpg

Ediční činnost

2015-10_Pohlednice_314-303.jpg

Aktuality

 

Výročí patentování legendárního přístroje

Při příležitosti letošního 125. výročí patentování elektromechanického řídícího přístroje systému Rank připravujeme ve spolupráci s redakcí časopisu Dráha článek nejen o tomto zařízení, ale také o jeho vynálezci Ing. Georgu Rankovi (1855–1938). Zatímco řídící přístroj je velmi dobře znám mezi zaměstnanci železnice i jejími příznivci, o jeho vynálezci se většinou vůbec neví. Dokonce i část odborné veřejnosti netuší, že dodnes běžně používané označení zařízení bylo původně příjmení osoby, jejíž podoba stále zůstává utajena. Členům našeho spolku se za pomoci několika odborníků podařilo vypátrat v Rakousku potomka Georga Ranka, pana dvorního radu ve výslužbě Dipl. Ing. Wernera Liko. Oslovili jsem jej a požádali o pomoc při přípravě článku o jeho předkovi. Výsledkem jednání byla naše návštěva u pana dvorního rady, který nás nechal nahlédnout do rodinného archivu. Na unikátní materiály včetně podobizny Ing. Ranka se můžete těšit v červnovém čísle časopisu Dráha.

Dvorní rada Dipl. Ing. Werner Liko a jednatel našeho spolku u ústředního stavědlového přístroje vzor 5007 na snímku Radka Vitíka.

 

 

Nové sekce na webu

Během února 2016 jsme naše internetové stránky rozšířili o tři nové sekce s názvy Filmy, Muzeum a Členové. V sekci Filmy naleznete informace o všech filmových projektech, na nichž náš spolek spolupracoval. Reportáže o jejich natáčení tak již není nutné hledat přes sekci Kronika. V sekci Muzeum chceme představit projekt naší připravované muzejní expozice železniční zabezpečovací a sdělovací techniky. Do doby než bude spuštěna plná verze této sekce v ní bude umístěn seznam nejdůležitějších získaných exponátů s odkazy na údaje o jejich historii a reportáže z jejich získání. V sekci Členové si dovolujeme představit naše členky a členy. Chybějících osm fotografií doplníme v průběhu prvního pololetí tohoto roku.

 

 

Zemřel Petr Tuček

V neděli 31. ledna 2016 zemřel Petr Tuček, nejdéle sloužící kapitán lodní dopravy Dopravního podniku města Brna, člen Parostrojního spolku Brunensis a brněnského Tramvajklubu. Byl známý svoji nevšední ochotou a obětavostí, s níž vypomáhal při organizování různých nostalgických akcí včetně železničních. S kapitánem Tučkem se naposledy rozloučíme v kostele sv. Cyrila a Metoděje v Brně-Židenicích a Gajdošově ulici v úterý 9. února 2016 ve 14.00 hodin. Vzpomínku na Petra Tučka zveřejníme v sekci NAŠE KRONIKA.

 

 

Doplnění sekce PAMĚTNÍ RAZÍTKA

V lednu 2016 jsme do sekce PAMĚTNÍ RAZÍTKA doplnili interaktivní mapu míst, na nichž je možné získat otisky námi navržených a dodaných pamětních razítek. V této mapě jsou červenou barvou vyznačeny železniční stanice a žlutou pak ostatní místa jako muzea, informační centra a spřátelené spolky, u nichž je možné si otisk razítka vyžádat. Všechna pamětní razítka můžete nyní dohledat nejen pomocí původních přehledů podle roků dodání nebo podle stanic, ale také v nově přidaném seznamu DALŠÍ MÍSTA.

 

 

Změna umístění pamětních razítek

Na základě podnětů z řad sběratelů otisků pamětních razítek jsme provedli změny v umístění některých z nich. Pamětní razítka „90 let místní dráhy Skalice nad Svitavou–Velké Opatovice“ a „95 let místní dráhy Skalice nad Svitavou–Velké Opatovice“ jsou nově k dispozici v osobní pokladně železniční stanice Boskovice namísto dosavadní Moravské Třebové. Pamětní razítko „125 let místní dráhy Rudoltice v Čechách–Lanškroun“ jsme z důvodu zrušení osobní pokladny v Rudolticích museli přemístit do stanice Lanškroun. V lanškrounské pokladně lze tak získat otisky pamětních razítek vydaných k výročím 120, 125 i 130 let zahájení provozu. V osobní pokladně stanice Adamov je po dohodě se zástupcem ČD nově k dispozici pamětní razítko „160 let tratě Brno–Česká Třebová“ vydané v roce 2009. Kompletní přehled o umístění všech pamětních razítek naleznete na stránce PAMĚTNÍ RAZÍTKA.

 

 

Založeno: 23. března 1998
Počet členů: 44
Čestní členové: 6

Výbor spolku:

Předseda: Dušan Stolarik
Místopředseda: Ludmila Petrželová
Jednatel: Marek Říha

 

Technická sekce:

Pokladník: Jan Čiháček
Účetní: František Mikeš
Správce IT: Antonín Horák
Webmaster: Radek Vitík, Jiří Petržela